Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Smilutløser Når

Smilutløser Når kameraet registrerer et smil, utløses lukkeren automatisk. 1 Trykk på (Smil) på kontrollknappen. 2 Vent til et smil registreres. Når smilenivået overstiger b-punktet på indikatoren, tar kameraet opp bilder automatisk. Hvis du trykker på lukkerknappen under Smilutløser, tar kameraet bildet og går tilbake til Smilutløser-modus. 3 For å slutte å ta bilder, trykker du på (Smil) en gang til. Ansiktsregistreringsramme Smilfølsomhetsindikator Innhold Operasjonssøk Merknader • Opptak med Smilutløser avsluttes automatisk når enten minnekortet eller internminnet blir fullt. • Smil registreres kanskje ikke riktig, avhengig av forholdene. • Du kan ikke bruke digital zoom-funksjonen. • Hvis Panoramafotografering eller Filmmodus velges, kan du ikke bruke Smilutløser-funksjonen. MENU/ Innstillingssøk zTips for å ta bedre bilder av smil 1 Ikke dekk øynene med luggen. Ikke skjul ansiktet med hatt, maske, solbriller osv. 2 Prøv å plassere ansiktet foran kameraet, og hold det så rett som mulig. Knip igjen øynene. 3 Smil tydelig med åpen munn. Det er enklere å registrere smilet når tennene er synlige. Indeks • Lukkeren brukes når personen som registreres, smiler. • Du kan velge hovedmotiv for ansiktsregistrering med [Ansiktsgjenkjenning]. Hvis du vil utføre smilregistrering for et annet ansikt, endrer du det prioriterte ansiktet med z på kontrollknappen (side 64). • Hvis smilet ikke oppdages, angir du [Smilfølsomhet] i innstillingsmenyen. 36 NO

Selvutl. 1 Trykk på (Selvutl.) på kontrollknappen. 2 Velg ønsket modus med kontrollknappen. (Av) Bruker ikke selvutløser. (10 sek.) Angir 10 sekunders forsinkelse for selvutløser. Når du trykker på lukkerknappen, blinker selvutløserlampen og du hører en pipelyd til lukkeren aktiveres. Hvis du vil avbryte, trykker du på på nytt. (2 sek.) Angir 2 sekunders forsinkelse for selvutløser. (Selvportrett, en person) (Selvportrett, to personer) Merknader Sett selvutløseren til [Selvportrett]. Når kameraet registrererdet spesifiserte antall ansikter, hører du en pipelyd og lukkeren aktiveres 2 sekunder senere. Ikke beveg kameraet i løpet av denne tiden. • I Enkelt opptak-modus kan du velge bare [10 sek.] eller [Av]. • I Filmmodus kan ikke [Selvportrett, en person] eller [Selvportrett, to personer] velges. • Selvutløseren gjelder ikke for opptak i Panoramafotografering-modus. zAutomatisk fotografering med Selvportrettsutløser Rett linsen mot deg selv slik at ansiktet ditt vises på LCD-skjermen. Kameraet registrerer motivene, og deretter aktiveres lukkeren. Kameraet bestemmer den beste komposisjonen og forhindrer at ansikter ikke kommer med på LCD-skjermen. • Du kan ta et bilde ved at du trykker på lukkerknappen under denne operasjonen. Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks Fortsett r 37 NO