Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Avspillingszoom Spiller

Avspillingszoom Spiller av det forstørrede bildet. 1 Trykk på (Avspillingszoom)-knappen under avspilling av et stillbilde. Bildet forstørres til det dobbelte av forrige størrelse, midt på bildet. 2 Still inn posisjonen med kontrollknappen. 3 Endre zoomskalaen med W/T (zoom)-knappen. Trykk på -knappen (T) for å zoome inn, W-siden for å zoome ut. Trykk på z for å avbryte avspillingszoom. zSlik lagrer du forstørrede bilder Du kan lagre et forstørret bilde ved hjelp av trimmefunksjonen. Trykk på MENU t [Retusjere] t [Trimming (endre størrelse)]. Viser det viste området for hele bildet Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks 40 NO

Bildeindeks List opp bilder samtidig. 1 Trykk på (avspilling)-knappen for å gå tilbake til avspillingsmodus. 2 Trykk på (indeks)-knappen for å vise bildeindeksskjermen. Trykk på knappen en gang til for å vise en indeksskjerm med flere bilder. Trykk på knappen én gang til for å vise bilder med kalenderen mens de spilles av i [Datovisning]. 3 Hvis du vil gå tilbake til enkeltbildeskjermen, velger du et bilde med kontrollknappen og trykker på z. Merknad • Hvis du velger Enkel visningsmodus mens du ser på bilder i indeksmodus, bytter det til enkeltbildemodus. I Enkel visningsmodus kan du ikke vise bilder i indeksmodus. zVise bilder med ønsket dato/mappe Velg det venstre sidepanelet med kontrollknappen, og velg ønsket dato/mappe med v/V. Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk zVise bilder med kalenderen Indeks Når [Visningsmodus] er stilt inn til [Datovisning], trykk på (Indeks)-knappen for å vise bilder med kalenderen, mens indeksen viser flere bilder. • Velg måneden som du vil vise, velg / med kontrollknappen, deretter ønsket modus. • For å vise bilder fra den valgte datoen i indeksmodus, velg datoen med kontrollknappen og trykk på z. • Hvis du vil gå ut av kalenderen, velger du med kontrollknappen og trykker på z. 41 NO