Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Innhold Merknader om

Innhold Merknader om bruk av kameraet Slik bruker du denne håndboken ·························· 2 Merknader om bruk av kameraet ·························· 3 Operasjonssøk ······················································ 7 MENU/Innstillingssøk ············································ 9 Identifisere deler·················································· 15 Liste over ikoner som vises på skjermen ············ 17 Bruke modusvelgeren (kun DSC-W380/W390) ······································ 19 Bruke modusbryteren (kun DSC-W350/W350D/W360) ························· 20 Bruke internminnet ·············································· 21 Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Opptak Intelligent autojustering ······································· 22 Enkelt opptak (kun DSC-W380/W390)················ 24 Enkel modus (kun DSC-W350/W350D/W360)···· 26 Program Auto ······················································ 27 Panoramafotografering ······································· 28 Scenevalg ··························································· 30 Filmmodus··························································· 32 Zoom ··································································· 33 DISP (Skjerminnstillinger) ·····································34 Blits ····································································· 35 Smilutløser ·························································· 36 Selvutl. ································································ 37 Indeks 4 NO

Visning MENU (Opptak) MENU (Visning) Vise stillbilder ······················································ 39 Avspillingszoom ·················································· 40 Bildeindeks·························································· 41 Slett ····································································· 42 Vise filmer ··························································· 43 MENU-elementer (opptak) ···································· 9 MENU-elementer (visning)·································· 11 Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Innst. Innstillingselementer ··········································· 13 Indeks TV Vise bilder på en TV·········································· 106 Datamaskin Bruke med datamaskinen ································· 109 Bruke programvaren ········································· 110 Koble kameraet til datamaskinen··························112 Laste opp bilder til en medietjeneste·····················114 5 NO