Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

MENU/ Innstillingssøk

MENU/ Innstillingssøk Blits (kun DSC-W380/W390) I Enkelt opptak-modus kan du også velge blitsinnstillingen fra MENU-knappen. 1 Still inn modusvelgeren på (Enkelt opptak). 2 MENU t [Blits] t z på kontrollknappen 3 Velg ønsket modus. Auto Blitsen brukes automatisk på mørke steder eller når det er motlys. Av Bruker ikke blits. Innhold Operasjonssøk Indeks 50 NO

Serieinnstillinger Du kan velge enkeltbildemodus eller seriemodus. 1 MENU t (Serieinnstillinger) t ønsket modus (Enkel) (Serie) Tar ett enkelt bilde. Tar opptil 100 bilder i rekkefølge når du holder inne lukkerknappen. Merknader • Seriemodusen er ikke tilgjengelig i Enkelt opptak-modus, Panoramafotografering, Filmmodus eller Smilutløser. • Blitsen er satt til [Av]. • Når du fotograferer ved hjelp av selvutløseren, tas det en serie på maksimum fem bilder. • Opptaksintervallet blir lengre, avhengig av innstillingen for bildestørrelsen. • Når det er lite strøm igjen på batteriet, eller når internminnet eller minnekortet er fullt, stopper serien. • [Fokus], [Hvitbalanse] og [EV] er justert for det første bildet, og disse innstillingene brukes også for de andre bildene. Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks 51 NO