Views
4 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Fange opp den

Fange opp den grunnleggende hvitfargen i [Ettrykksinnst.]-modus 1 Fang et hvitt motiv, som et papirark som fyller skjermen, i rammen under de samme lysforholdene som du vil ta bilde av motivet i. 2 MENU t (Hvitbalanse) t [Ettrykksinnst.] t z på kontrollknappen Skjermen blir forbigående svart, og når hvitbalansen er blitt justert og lagret i minnet, vises opptaksskjermen igjen. Merknader • Hvis -indikatoren blinker under opptak, er ikke hvitbalansen stilt inn ennå, eller den kan ikke stilles. Bruk automatisk hvitbalanse. • Ikke rist eller slå på kameraet mens [Ettrykksinnst.] pågår. • Når blitsmodusen er satt til [På] eller [Sakte synk], er hvitbalansen justert til tilstanden med blitsen som lyser. • De hvite referansene som er lastet inn med [Hvitbalanse] og [Hvitbalanse under vann] lagres separat (kun DSC-W350/W360/W380/W390). zVirkninger av lysforholdene Den tilsynelatende fargen til et motiv påvirkes av lysforholdene. Fargetonene justeres automatisk, men du kan justere fargetonene manuelt med Hvitbalansefunksjonen. Vær/belysning Dagslys Overskyet Fluorescerende Strålende Belysningskarakteristika Hvitt (standard) Blåaktig Grønntone Rødaktig Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks 56 NO

Hvitbalanse under vann (kun DSC-W350/W360/W380/ W390) Justerer fargetonen når kameraet er stilt inn til (Under vann) for filmer. (Under vann)-modusen i Scenevalg eller 1 MENU t (Hvitbalanse under vann) t ønsket modus (Auto) (Under vann 1) (Under vann 2) (Ett trykk) (Ettrykksinnst.) Justerer automatisk fargetoner under vann slik at de virker naturlige. Justerer for forhold under vann hvor blå er en sterk farge. Justerer for forhold under vann hvor grønn er en sterk farge. Justerer hvitbalansen avhengig av lyskilde. Hvitfargen som lagres i [Ettrykksinnst.]-modus blir den grunnleggende hvitfargen. Bruk denne modusen når [Auto] eller andre moduser ikke kan stille inn fargen riktig. Lagrer den grunnleggende hvitfargen som kan brukes i [Ett trykk]- modus (side 56). Merknader • Avhengig av fargen på vannet, kan det hende at Hvitbalanse under vann ikke fungerer riktig selv om du velger [Under vann 1] eller [Under vann 2]. • Når blitsen er [På] eller hvitbalanse under vann kun kan justeres til [Auto], [Ett trykk] eller [Ettrykksinnst.]. • [Ettrykksinnst.] kan ikke velges mens blitsen lades. • De hvite referansene som er lastet inn med [Hvitbalanse] og [Hvitbalanse under vann] lagres separat. Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks 57 NO