Views
5 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Målemodus Velger

Målemodus Velger målemetode, dvs. stiller inn hvilken del av motivet som skal måles for å bestemme riktig eksponering. 1 MENU t (Målemodus) t ønsket modus (Multi) (Senter) (Punkt) Deler motivet inn i flere områder og måler i hvert område. Kameraet fastsetter så en velbalansert eksponering (Flermønstermåling). Måler sentrum av motivet og bestemmer eksponeringen basert på lysheten av motivet der (Sentervektet måling). Måler bare på en del av motivet (Punktmåling). Denne funksjonen er nyttig når motivet er bakgrunnsbelyst eller når det er sterk kontrast mellom motivet og bakgrunnen. Trådkors for punktmåling Posisjonerer seg på motivet Merknader • I Filmmodus kan ikke [Punkt] velges. • Hvis du stiller inn Målemodus til noe annet enn [Multi], kan ikke Ansiktsgjenkjenning-funksjonen brukes. • Målemodus er fastsatt til [Multi] i følgende situasjoner: – I Intelligent autojustering – I Enkelt opptak-modus – Når Smilutløser-funksjonen er aktivert – Når selvutløseren er satt til [Selvportrett, en person] eller [Selvportrett, to personer] Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks 60 NO

Scenegjenkjenning I Intelligent autojustering-modus, registrerer kameraet automatisk opptaksforholdene, og tar bildet. Når bevegelse registreres, økes ISO-følsomheten i henhold til bevegelsen for å redusere uklarheter i motivet (registrering av ansiktsbevegelse). 1 MENU t (Scenegjenkjenning) t ønsket modus (Auto) (Avansert) Eksempel på et bilde hvor (Motlys) er blitt aktivert. Scenegjenkjenning-ikon og veiledning Kameraet registrerer disse scenetypene. Når kameraet registrerer en optimal scene, viser den det tilsvarende ikonet og veiledningen. (Halvlys), (Halvlysportrett), (Halvlys med stativ), (Motlys), (Portrett i motlys), (Landskap), (Makro), (Portrett) Når kameraet registrerer scenen, bytter den til de optimale innstillingene og tar bildet. Når kameraet registrerer scenen, bytter den til det til de optimale innstillingene. Hvis kameraet registrerer (Halvlys), (Halvlysportrett), (Halvlys med stativ), (Motlys) eller (Portrett i motlys), endrer det innstillingene automatisk og tar et bilde til. • Når du tar to bilder etter hverandre, blir +-merket på -ikonet grønt. • Når to rammer fotograferes, vises de to bildene ved siden av hverandre rett etter opptaket. • Når [Lukkede øyne-reduksjon] vises, tas 2 bilder automatisk og bildet hvor øynene er åpne velges automatisk. Du finner mer informasjon om Lukkede øyne-reduksjon her: "Hva er Lukkede øyne-reduksjonfunksjonen?". Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks Merknader • Scenegjenkjenning fungerer ikke når du bruker digital zoom. • Scenegjenkjenning er fastsatt til [Auto] i følgende situasjoner: – Når Seriemodus er valgt – Når Smilutløser-funksjonen er aktivert – Når selvutløseren er satt til [Selvportrett, en person] og [Selvportrett, to personer] • De tilgjengelige blitsinnstillingene er [Auto] og [Av]. • (Halvlys med stativ) scener kan ikke alltid gjenkjennes i omgivelser der vibrasjoner overføres til kameraet selv om det er festet til et stativ. • Noen ganger kan en sakte lukker være resultatet når en scene registreres som en (Halvlys med stativ). Hold kameraet rolig under opptak. • Disse scenene registreres kanskje ikke avhengig av situasjonen. Fortsett r 61 NO