Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Ansiktsgjenkjenning

Ansiktsgjenkjenning Påviser ansiktet på motivet og justerer fokus, blits, eksponering, hvitbalanse og rødøye reduseringsinnstillinger automatisk. 1 MENU t (Ansiktsgjenkjenning) t ønsket modus (Av) (Auto) (Barneprioritet) (Voksenprioritet) Ansiktsregistreringsramme (oransje) Når kameraet oppdager mer enn ett motiv, avgjør kameraet hva som er hovedmotivet og setter fokus etter prioritet. Ansiktsregistreringsrammen for hovedmotivet blir oransje. Rammen der fokuset er satt, vil bli grønn når du trykker avløserknappen halvveis ned. Ansiktsregistreringsramme (hvit) Bruker ikke ansiktsregistreringsfunksjonen. Velger ansiktet som kameraet automatisk skal fokusere på. Registrerer og tar bilde med prioritet på barnets ansikt. Registrerer og tar bilde med prioritet på ansiktet til den voksne personen. Merknader • [Ansiktsgjenkjenning] kan ikke velges i følgende situasjoner: – I Enkelt opptak-modus – I Panoramafotografering – I Filmmodus • Du kan ikke velge [Av] når selvutløseren er satt til [Selvportrett, en person] eller [Selvportrett, to personer]. • Du kan velge [Ansiktsgjenkjenning] bare når fokusmodus er satt til [Multi-AF] eller Målemodus er satt til [Multi]. • Ansiktsregistrering-funksjonen fungerer ikke mens du bruker digital zoom. • Opptil 8 ansikter kan registreres i motivet. • Voksne og barn blir kanskje ikke registrert riktig, avhengig av forholdene. • Når du tar bilder med Smilutløser, settes [Ansiktsgjenkjenning] automatisk til [Auto] selv om den er satt til [Av]. Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks Fortsett r 64 NO

zVelge det prioriterte ansiktet Vanligvis velger kameraet ansiktet automatisk i henhold til [Ansiktsgjenkjenning]- innstillingen, men du kan også velge et ansikt som skal prioriteres. Ansiktsprioritetsramme av 1Trykk på z på kontrollknappen under Ansiktsregistrering. Ansiktet lengst til venstre velges som et prioritert ansikt, og rammen endres fra til en oransje ramme ( ). 2Hver gang du trykker på z, flyttes det prioriterte ansiktet ett ansikt til høyre. Trykk på z flere ganger til den oransje rammen ( ) er rundt ansiktet du ønsker å velge. 3Hvis du vil avbryte ansiktsvalget (Av), flytter du den oransje rammen til ansiktet lengst til høyre og trykker på z en gang til. • Det er kanskje ikke mulig å registrere det valgte ansiktet riktig avhengig av lysstyrken i omgivelsene, motivets hår osv. I så fall kan du velge ansiktet en gang til under de forholdene som bildet vil bli tatt i. • Når Smilutløser-funksjonen brukes sammen med den valgte Ansiktsgjenkjenning-rammen, utføres Smilregistrering bare på det valgte ansiktet. • Du kan ikke velge det prioriterte ansiktet i Enkelt opptak-modus eller når selvutløseren er stilt inn til [Selvportrett, en person] eller [Selvportrett, to personer]. Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks 65 NO