Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Enkel modus (kun

Enkel modus (kun DSC-W350/ W350D/W360) Når du ser stillbilder, øker tekststørrelsen og indikatorer blir enklere å se (Enkel visning). 1 Trykk på (Avspilling)-knappen for å stille tilbake til avspillingsmodus. 2 MENU t (Enkel modus) t [OK] t z på kontrollknappen Merknader • Batteriet brukes opp raskere fordi lysstyrken på skjermen øker automatisk. • Opptaksmodusen endres også til [Enkel modus]. zOm Enkel visningsmodus I Enkel modus, er kun slettefunksjonen tilgjengelig. (Slett)-knapp Du kan slette bildet som vises. Velg [OK] t z. MENU-knapp Du kan slette bildet som vises med [1 bilde] og slette alle bilder i det valgte datoområdet eller på internminnet (hvis valgt) med [Alle bild.]. Velg [Avslutte Enkel modus] t [OK] for å avslutte Enkel modus. • [Visningsmodus] er stilt inn til [Datovisning] når et minnekort er brukt. Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks 68 NO

Lysbildevisning Bilder spilles av automatisk etter hverandre. 1 Trykk på (avspilling)-knappen for å gå tilbake til avspillingsmodus. 2 MENU t (Lysbildevisning) t ønsket lysbildevisning t z på kontrollknappen (Kontinuerlig avspill.) (Lysbildevisning med musikk) Kontinuerlig avspill. 1 Velg ønsket bilde for avspilling med kontrollknappen. 2 MENU t (Lysbildevisning) t [Kontinuerlig avspill.] t z Kontrollknapp z v V b B Spiller av alle bildene etter hverandre. Spiller av stillbilder sammen med effekter og musikk. Avspillingsfunksjon Pause Stiller inn visningsinnstillingene. Viser volumkontrollskjermen. • Juster lydstyrken med v/V på kontrollknappen, trykk deretter på z. Spoler tilbake bilde Spoler frem bilde Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks zVise panoramabilder under kontinuerlig avspilling Hele panoramabildet vises i 3 sekunder. Du kan rulle et panoramabilde ved å trykke på z. Trykk på z igjen mens du ruller, og skjermen går tilbake til hele panoramabildet. 69 NO