Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Skrive ut Feilsøking

Skrive ut Feilsøking Annet Indeks Skrive ut stillbilder ············································· 116 Feilsøking·························································· 118 Varselindikatorer og meldinger ························· 126 "Memory Stick Duo" ·········································· 130 Batteripakke ······················································ 132 Batterilader························································ 133 Indeks································································ 134 Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks 6 NO

Operasjonssøk Overlate innstillingene til kameraet Intelligent autojustering······································ 22 Scenevalg ······························································ 30 Scenegjenkjenning·············································· 61 Opptak av portretter Mykt snapshot ······················································ 30 Halvlysportrett······················································· 30 Smilutløser····························································· 36 Scenegjenkjenning·············································· 61 Ansiktsgjenkjenning ············································ 64 Lukkede øyne-reduksjon··································· 67 Rødøyereduksjon ················································ 84 Ta panoramabilder Panoramafotografering ······································ 28 Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Ta gode bilder av kjæledyret Opptak av objekter i bevegelse Kjæledyr ································································· 30 Filmmodus ····························································· 32 Serieinnstillinger ·················································· 51 Indeks Opptak uten uskarphet Høy følsomhet ······················································ 30 2 sekunders forsinkelse for selvutløser ········ 37 ISO··········································································· 53 Opptak med motlys Tvunget blits·························································· 35 Scenegjenkjenning·············································· 61 DRO········································································· 66 Opptak på mørke steder Høy følsomhet ······················································ 30 Sakte synk ····························································· 35 ISO··········································································· 53 Justere eksponeringen EV ············································································ 52 7 NO