Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Visningsmodus Lar deg

Visningsmodus Lar deg velge visningsformat for bilder. 1 Trykk på (avspilling)-knappen for å gå tilbake til avspillingsmodus. 2 MENU t (Visningsmodus) t ønsket modus t z på kontrollknappen (Datovisning) (Mappevisning (Stillbilder)) (Mappevisning (Film)) Merknader • Når du bruker internminnet, er visningsmodusen satt til Mappevisning og stillbilder og filmer spilles av fra den samme mappen. • Hendelsesvisning er ikke tilgjengelig på dette kameraet. Vise kalenderen Viser bildene etter dato. Viser kun stillbilder. Viser kun filmfilmer. 1 MENU t (Visningsmodus) t [Datovisning] t z på kontrollknappen 2 Trykk gjentatte ganger på (Indeks)-knappen til kalenderen vises. Bruk kontrollknappen for å velge / , velg deretter måneden som du vil vise. Velg datoen og trykk på z for å vise bilder av den valgte datoen i indeksmodus. Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks zVise bilder som er tatt med et annet kamera Dette kameraet lager en databasefil på et minnekort og registrerer hvert fotograferte bilde i den for senere avspilling. Hvis kameraet oppdager bilder som ikke har blitt registrert til databasefilen på minnekortet, vises registreringsskjermen "Fant filer som ikke ble gjenkjent Importere filer". Hvis du vil se bilder som ikke er registrert, velg [OK] for å registrere bildene. • Bruk en helt oppladet batteripakke for registrering. Hvis du prøver å registrere uregistrerte filer med en batteripakke som er nesten utladet, kan det hende at batteripakken tømmes og kopieringen mislykkes eller dataene skades. 72 NO

Retusjere Retusjerer et registrert bilde og lagrer det som en ny fil. Originalbilde blir opprettholdt. 1 Trykk på (avspilling)-knappen for å gå tilbake til avspillingsmodus. 2 MENU t (Retusjere) t ønsket modus t z på kontrollknappen 3 Utfør retusjering i henhold til operasjonsmetoden i hver modus. (Trimming (endre størrelse)) (Rødøyekorreksjon) (Uskarp maskering) Tar opp det innzoomede avspillingsbildet. 1 Trykk på -knappen (T) for å zoome inn og trykk på W for å zoome ut. 2 Still inn zoompunktet med kontrollknappen. 3 MENU t velg bildestørrelse for å lagre t z 4 [OK] t z • Kvaliteten av trimmede bilder kan være dårligere enn kvaliteten av det opprinnelige bildet. • Bildestørrelsen du kan trimme, kan avhenge av bildet. Korriger rødøyevirkningen som skyldes blitsen. 1 Velg [OK] med kontrollknappen t z. • Det er ikke sikkert du blir i stand til å redigere rød-øye fenomenet avhengig av bilde. Gjør bildet skarpere innenfor en valgt ramme. 1 Velg området (rammen) på det ønskede bildet for å retusjere med kontrollknappen t MENU. 2 [OK] t z • Avhengig av bildet kan det hende at tilfredsstillende rettinger ikke påføres, og at bildekvaliteten blir dårligere. Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks Merknad • Du kan ikke retusjere filmer eller panoramabilder. 73 NO