Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Slett Lar deg velge

Slett Lar deg velge uønskede bilder du vil slette. Du kan også slette bilder med (side 42). (Slett)-knappen 1 Trykk på (avspilling)-knappen for å gå tilbake til avspillingsmodus. 2 MENU t (Slett) t ønsket modus t z på kontrollknappen 3 [OK] t z (Dette bildet) (Flere bilder) (Alle bilder i datoområdet) (Alt i denne mappen) Sletter det bildet som vises nå, i enkeltbildemodus. Du kan velge og slette flere bilder. Gjør følgende etter trinn 2. 1Velg et bilde, og trykk på z. Gjenta trinnene ovenfor til det ikke er flere bilder som skal slettes. Velg et bilde med et -merke igjen for å frigjøre -merket. 2MENU t [OK] t z Sletter alle bilder i datoområdet, eller den valgte mappen på samme tid. Merknad • I Enkel visning-modus kan du velge mellom [Slette enkeltbilde] eller [Slette alle bilder] (kun DSC- W380/W390), [1 bilde] eller [Alle bild.] (kun DSC-W350/W350D/W360). Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks 74 NO

Beskytt Beskytter bilder mot utilsiktet sletting. -merket vises for registrerte bilder. 1 Trykk på (avspilling)-knappen for å gå tilbake til avspillingsmodus. 2 MENU t (Beskytt) t ønsket modus t z på kontrollknappen (Dette bildet) (Flere bilder) zOppheve beskyttelsen Beskytter det bildet som vises nå, i enkeltbildemodus. Du kan velge og beskytte flere bilder. Gjør følgende etter trinn 2. 1Velg et bilde, og trykk på z. Gjenta trinnene ovenfor til det ikke er flere bilder som skal beskyttes. Velg et bilde med et -merke igjen for å frigjøre -merket. 2MENU t [OK] t z Velg bildet du vil oppheve beskyttelsen for, og lås det opp ved å trykke på z på kontrollknappen, altså samme prosedyre som når du beskytter det. -indikatoren skjules, og beskyttelsen frigjøres. Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks 75 NO