Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

DPOF DPOF (Digital Print

DPOF DPOF (Digital Print Order Format) er en funksjon som lar deg angi bildene på minnekortet som du vil skrive ut senere. (utskriftsrekkefølge)-merket vises for registrerte bilder. 1 Trykk på (avspilling)-knappen for å gå tilbake til avspillingsmodus. 2 MENU t t ønsket modus t z på kontrollknappen (Dette bildet) (Flere bilder) Bestiller utskrift av det bildet som vises nå, i enkeltbildemodus. Du kan velge og bestille utskrift av flere bilder. Gjør følgende etter trinn 2. 1Velg et bilde, og trykk på z. Gjenta trinnene ovenfor til det ikke er flere bilder som skal skrives ut. Velg et bilde med et -merke igjen for å frigjøre -merket. 2MENU t [OK] t z Merknader • (utskriftsrekkefølge)-merket kan ikke legges til filmer eller bilder i internminnet. • Du kan legge til et (utskriftsrekkefølge)-merke på maksimalt 999 bilder. zSlette DPOF-merket Velg bildet for å slette DPOF-registreringen, og trykk på z på kontrollknappen i samme prosedyre som når du lager et -merke. -merket forsvinner, og DPOF-registreringen slettes. Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks 76 NO

Rotere Roterer et stillbilde. Bruk dette for å vise et horisontalt bilde i vertikal retning. 1 Trykk på (avspilling)-knappen for å gå tilbake til avspillingsmodus. 2 MENU t (Rotere) t z på kontrollknappen 3 Roter bildet med [ / ] t b/B 4 [OK] t z Merknader • Du kan ikke rotere beskyttede bilder eller filmer. • Du vil kanskje ikke kunne rotere bilder som er tatt med andre kameraer. • Når du viser bilder på en datamaskin, vil du kanskje ikke kunne se bilderotasjonen. Dette avhenger av programvaren du bruker. Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks 77 NO