Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Digital zoom Velger

Digital zoom Velger modus for digital zoom. Kameraet forstørrer bildet ved hjelp av optisk zoom (opptil 5× (DSC-W380/W390), eller 4× (DSC-W350/W350D/W360)). Når zoomforstørrelsen overstiges, bruker kameraet enten smart zoom eller nøyaktig digital zoom. 1 Sett kameraet i opptaksmodus. 2 MENU t (Innst.) t (Opptaksinnstillinger) t [Digital zoom] t ønsket modus t z på kontrollknappen Smart ( ) Forstørrer bildet digitalt innenfor et område der bildet ikke blir forvrengt, i henhold til bildestørrelsen (Smart zoom). Nøyaktig ( ) Forstørrer alle bildestørrelser med total zoomskala på omtrent 10× (DSC-W380/W390), eller 8× (DSC-W350/W350D/W360), også optisk zoom 5× (DSC-W380/W390), eller 4× (DSC-W350/ W350D/W360). Merk at bildekvaliteten blir dårligere når den optiske zoomskalaen overstiges (nøyaktig digital zoom). Av Bruker ikke digital zoom. Merknader • Digital zoom-funksjonen fungerer ikke i følgende situasjoner: – I Filmmodus – I Panoramafotografering – Når Smilutløser-funksjonen er aktivert – Når selvutløseren er satt til [Selvportrett, en person] eller [Selvportrett, to personer] • Smart zoom er ikke tilgjengelig når bildestørrelsen er satt til [14M] eller [16:9(11M)]. • Ansiktsregistrering-funksjonen fungerer ikke mens du bruker digital zoom. Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks Samlet zoomskala når du bruker Smart zoom (inkludert optisk zoom 5×, eller 4×) Det støttede zoomforholdet endrer seg i henhold til bildestørrelsen. Størrelse Samlet zoomskala DSC-W380/W390 (5×) DSC-W350/W350D/W360 (4×) 10M Ca. 5,9× Ca. 4,7× 5M Ca. 8,3× Ca. 6,7× VGA Ca. 33× Ca. 27× 16:9(2M) Ca. 11× Ca. 9× 82 NO

Auto-orient. Når kameraet roteres for å ta et portrett (vertikalt) bilde, tar kameraet opp stillingsendringen og viser bildet i portrettstilling. 1 Sett kameraet i opptaksmodus. 2 MENU t (Innst.) t (Opptaksinnstillinger) t [Auto-orient.] t ønsket modus t z på kontrollknappen På Av Tar opp bildet med riktig retning. Auto-orient. er ikke i bruk. Merknader • Svart vises til venstre og høyre for bilder som er plassert vertikalt. • Avhengig av kameraets opptaksvinkel er det ikke sikkert at retningen på bildet blir tatt opp riktig. • Du kan ikke bruke Auto-orient. når (Under vann)-modus (kun DSC-W350/W360/W380/W390) er valgt i Scenevalg eller Filmmodus. zRotere bildene etter opptak Hvis retningen på bildet er feil, kan du bruke [Rotere] på menyskjermen til å vise bildet i portrettretning. Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks 83 NO