Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Rødøyereduksjon

Rødøyereduksjon Blitsen blinker to eller flere ganger før bildet tas for å redusere rødøyevirkningen når du bruker blits. 1 Sett kameraet i opptaksmodus. 2 MENU t (Innst.) t (Opptaksinnstillinger) t [Rødøyereduksjon] t ønsket modus t z på kontrollknappen Auto På Av Når Ansiktsregistrering-funksjonen er aktivert, blinker blitsen automatisk for å redusere rødøynevirkningen. Blitsen blinker alltid for å redusere problemet med røde øyne. Bruker ikke Rødøyereduksjon. Merknader • For å unngå uskarpheter på bildene, skal du holde kameraet stødig til lukkeren frigjøres. Det tar vanligvis ett sekund til lukkeren frigjøres, og du må også forsikre deg om at motivet ikke flytter seg i løpet av denne perioden. • Rødøyereduksjon kan ikke produsere de bestemte effektene. Det avhenger av individuelle forskjeller og forhold, som avstand til motivet eller hvis motivet låses unna fra forhåndssøkingen. • Hvis du ikke bruker Ansiktsregistrering-funksjonen, fungerer ikke Rødøyereduksjonen selv om du velger [Auto]. zHva forårsaker rødøyevirkningen? Pupillene blir utvidet i mørke omgivelser. Blitslyset blir reflektert fra blodkarene på baksiden av øyet (netthinnen), og som forårsaker "rødøye"-virkningen. Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks Kamera Øye Netthinne Andre måter å redusere rødøyevirkningen på • Velg (Høy følsomhet)-modus i Scenevalg. (Blitsen er satt til [Av] automatisk.) • Når øyene til motivet blir røde, korrigerer du bildet med [Retusjere] t [Rødøyekorreksjon] på visningsmenyen eller med den medfølgende programvaren "PMB". 84 NO

MENU/ Innstillingssøk Lukk. øyne-varsel Når et bilde med motivets øyne lukket registreres mens Ansiktsgjenkjenning er aktivert, vises meldingen "Lukkede øyne registrert". 1 Sett kameraet i opptaksmodus. 2 MENU t (Innst.) t (Opptaksinnstillinger) t [Lukk. øyne-varsel] t ønsket modus t z på kontrollknappen Auto Av Viser meldingen "Lukkede øyne registrert". Viser ikke meldingen. Innhold Operasjonssøk Indeks 85 NO