Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

MENU/ Innstillingssøk

MENU/ Innstillingssøk Funksj.veiv. Du kan velge om funksjonsveiledningen skal vises eller ikke når du bruker kameraet. 1 MENU t (Innst.) t (Hovedinnstillinger) t [Funksj.veiv.] t ønsket modus t z på kontrollknappen På Av Viser funksjonsveiviseren. Viser ikke funksjonsveiviseren. Innhold Operasjonssøk Indeks 88 NO

Demomodus Du kan angi om du vil bruke en demonstrasjon av Smilutløser og Scenegjenkjenning. Når du ikke trenger å vise en demonstrasjon, setter du den til [Av]. 1 MENU t (Innst.) t (Hovedinnstillinger) t [Demomodus] t ønsket modus t z på kontrollknappen Demomodus1 Demomodus2 Av Demonstrerer Scenegjenkjenning-modus. Starter automatisk Smilutløser-demonstrasjonen når ingen operasjon utføres for 15 sekunder. Utfører ingen demonstrasjon. Merknad • Når du trykker på lukkerknappen under Smilutløser-demonstrasjonen, betjenes lukkeren men ingen bilder lagres. Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks 89 NO