Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Endre fokusposisjon

Endre fokusposisjon Fokus ······································································ 58 Ansiktsgjenkjenning ············································ 64 Endre bildestørrelsen Bildestørr. ······························································ 47 Slette bilder Slett ··································································· 42, 74 Format ···································································· 98 Vise forstørrede bilder Avspillingszoom ··················································· 40 Trimming (endre størrelse) ······························· 73 Innhold Operasjonssøk Redigere bilder Retusjere································································ 73 Spille av en serie med bilder Lysbildevisning····················································· 69 MENU/ Innstillingssøk Opptak/visning med enkle-å-se indikatorer Skrive ut bilder med dato Enkelt opptak (kun DSC-W380/W390) ········· 24 Enkel modus (kun DSC-W350/W350D/ W360) ······························································· 26, 68 Bruke "PMB (Picture Motion Browser)" ················································································ 110 Indeks Endre innstillingene for dato og klokkeslett Områdeinnstilling··············································· 104 Dato- og tidsinnstill. ·········································· 105 Initialisere innstillingene Initialiser ································································· 90 Skrive ut bilder Utskrift··································································· 116 Visning på TV-er Vise bilder på en TV ········································· 106 8 NO

MENU/Innstillingssøk MENU-elementer (opptak) Du kan enkelt velge de forskjellige opptaksfunksjonene med MENU-knappen. 1 Trykk på ON/OFF (strøm)-knappen og sett kameraet i opptaksmodus. 2 Trykk på MENU-knappen for å vise menyskjermen. 3 Velg det ønskede menyelementet med v/V/b/B på kontrollknappen. 4 Trykk på MENU-knappen for å slå av menyskjermen. I tabellen under viser en funksjon som kan endres av brukeren, mens — viser en funksjon som ikke kan endres. Ikonene nedenfor, [ ], viser modusene som kan endres. Avhengig av opptaksmodusen, kan funksjonsinnstillingene være faste eller begrenset. For detaljer, se siden til hvert element. DSC-W380/W390 Modusvelger Menyelementer Scenevalg — — — — — Filmopptaksscene — — — — — ON/OFF (strøm)-knapp MENU-knapp Kontrollknapp Fotograferingsretning — — — — — Bildestørr. Blits — — — — — Serieinnstillinger — — — EV — ISO — — — — Hvitbalanse — — Hvitbalanse under vann — — — — Fokus — — — — Målemodus — — — Scenegjenkjenning — — — — — Smilfølsomhet — — — Ansiktsgjenkjenning — — — DRO — — — — — Lukkede øyne-reduksjon — — — — — (Innst.) — Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks Fortsett r 9 NO