Views
5 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

MENU/ Innstillingssøk

MENU/ Innstillingssøk Video ut Stiller inn videoutgangssignalet i samsvar med TV-fargesystemet til det tilkoblede videoutstyret. TV-enes fargesystemer avviker avhengig av land eller region. For å vise bilder på en TV-skjerm, kontroller TV-ens fargesystem til landet eller regionen der den brukes (side 108). 1 MENU t (Innst.) t (Hovedinnstillinger) t [Video ut] t ønsket modus t z på kontrollknappen NTSC PAL Stiller inn videoutgangssignalet til NTSC-modus (dvs. for USA, Japan). Stiller inn videoutgangssignalet til PAL-modus (dvs. for Europa og Kina). Innhold Operasjonssøk Indeks 92 NO

USB-tilk. Brukes til å velge USB-modus ved tilkobling av kameraet til en datamaskin eller en PictBridgekompatibel skriver ved hjelp av kabelen for flerbruksterminal. 1 MENU t (Innst.) t (Hovedinnstillinger) t [USB-tilk.] t ønsket modus t z på kontrollknappen Auto PictBridge PTP/MTP Mass Storage Kameraet gjenkjenner automatisk og oppretter kommunikasjon med en datamaskin eller en PictBridge-kompatibel skriver. Kameraet kobles til en PictBridge-kompatibel skriver. Når du kobler kameraet til en datamaskin, starter AutoPlayveiviseren, og stillbildene i opptaksmappen på kameraet importeres til datamaskinen. (med Windows 7/Vista/XP, Mac OS X) Oppretter en masselagertilkobling mellom kameraet og datamaskinen eller en annen USB-enhet. Merknader • Hvis du ikke kan koble kameraet til en PictBridge-kompatibel skriver med [Auto]-innstillingen, velg [PictBridge]. • Hvis du ikke kan koble kameraet til en datamaskin eller et USB-utstyr med [Auto]-innstillingen, velg [Mass Storage]. • Når [USB-tilk.] er satt til [PTP/MTP], kan du ikke eksportere filmer til datamaskinen. Hvis du vil eksportere filmer til en datamaskin, setter du [USB-tilk.] til [Auto] eller [Mass Storage]. Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks 93 NO