Views
5 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

LUN-innstillinger

LUN-innstillinger Stiller inn visningsmetoden for opptaksmediet som vises på en datamaskinskjerm eller annen skjerm når kameraet er koblet til med en datamaskin eller AV-komponent med en USB-tilkobling. 1 MENU t (Innst.) t (Hovedinnstillinger) t [LUN-innstillinger] t ønsket modus t z på kontrollknappen Multi Enkel Både bildene på minnekortet og i internminnet vises. Velg denne innstillingen når du kobler kameraet til en datamaskin. Når minnekortet er satt inn i kameraet, vises bildene på minnekortet. Når det ikke er satt inn, vises bildene i internminnet. Velg denne innstillingen i tilfeller hvor bildene på både minnekortet og internminnet ikke vises når kameraet er koblet til en annen enhet enn en datamaskin. Merknad • Du må alltid velge [Multi] i [LUN-innstillinger] under opplasting av bilder til en bildetjeneste med "PMB Portable". Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks 94 NO

MENU/ Innstillingssøk Last ned musikk Du kan bruke "Music Transfer" på CD-ROM-en (inkludert) til å endre spor for bakgrunnsmusikken. 1 MENU t (Innst.) t (Hovedinnstillinger) t [Last ned musikk] t z på kontrollknappen Meldingen "Koble til PC" vises. 2 Opprett en USB-tilkobling mellom kameraet og datamaskinen, og start så "Music Transfer". 3 Følg instruksjonene på skjermen for å endre musikkfiler. Innhold Operasjonssøk Indeks 95 NO