Views
2 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Formater musikk Du kan

Formater musikk Du kan slette alle bakgrunnsmusikkfilene som er lagret i kameraet. Kan brukes i tilfeller hvor for eksempel bakgrunnsmusikkfilene er ødelagt og ikke kan spilles av. 1 MENU t (Innst.) t (Hovedinnstillinger) t [Formater musikk] t [OK] t z på kontrollknappen zSlik gjenoppretter du musikken som er forhåndslagret på fabrikken, til kameraet Du kan bruke "Music Transfer" på CD-ROM-en (inkludert) til å tilbakestille musikkfilene til de forhåndsinnstilte. 1Utfør [Last ned musikk] og opprett en USB-tilkobling mellom kameraet og datamaskinen. 2Start "Music Transfer", og gjenopprett standardmusikken. • Du finner mer informasjon om bruk av "Music Transfer", ved å se hjelpen i "Music Transfer". Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks 96 NO

Strømsparer Stiller inn tiden til skjermen mørklegges, og kameraet slås av. Hvis du ikke betjener kameraet som bruker en batteripakke for en viss tidsperiode, blir lysstyrkenivået på LCD-skjermen mørkt, og deretter slås kameraet automatisk av for å forhindre at batteripakken brukes opp (Automatisk avstenging). 1 MENU t (Innst.) t (Hovedinnstillinger) t [Strømsparer] t ønsket modus t z på kontrollknappen Utholdenhet Standard Av LCD-skjermen mørklegges etter 30 sekunder uten operasjon. Kameraet slås av etter enda 30 sekunder uten operasjon. LCD-skjermen mørklegges etter 1 minutt uten operasjon. Kameraet slås av etter enda 1 minutt uten operasjon. LCD-skjermen mørklegges ikke og kameraet slås ikke av automatisk. Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks 97 NO