Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

MENU/ Innstillingssøk

MENU/ Innstillingssøk Format Formaterer minnekortet eller internminnet. Når du bruker et minnekort med dette kameraet for første gang, anbefales det at du formaterer kortet med kameraet for stabil operasjon av minnekortet før opptak. Legg merke til at formatering permanent sletter all data på minnekortet, og at dataen ikke kan gjenopprettes. Lagre verdifull data på en datamaskin, e.l. 1 MENU t (Innst.) t (Minnekortverktøy) eller (Internt minneverktøy) t [Format] t [OK] t z på kontrollknappen Merknad • Merk at formatering fører til permanent sletting av alle data, også beskyttede bilder. Innhold Operasjonssøk Indeks 98 NO

Ny REC-mappe Oppretter en mappe på minnekortet for opptak av bilder. Bilder blir tatt opp i den nylige opprettede mappen til du oppretter en annen mappe eller velger en annen opptaksmappe. 1 MENU t (Innst.) t (Minnekortverktøy) t [Ny REC-mappe] t [OK] t z på kontrollknappen Merknader • Dette elementet vises ikke når internminnet brukes til å ta opp bilder. • Når du setter et minnekort som ble brukt sammen med annet utstyr, inn i kameraet og tar bilder, blir det automatisk opprettet en ny mappe. • Opptil 4000 bilder kan lagres i én mappe. Når mappekapasiteten er oppbrukt, opprettes det automatisk en ny mappe. zOm mapper Etter at en ny mappe er opprettet, kan du endre målmappen for lagring (side 100) og velge mappe for å vise bilder (side 78). Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks 99 NO