Views
4 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Polonais

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Polonais

Utwórz katalog REC

Utwórz katalog REC Tworzy katalog na karcie pamięci do zapisu obrazów. Zdjęcia będą zapisywane w nowo utworzonym katalogu do czasu utworzenia nowego lub wybrania innego katalogu. 1 MENU t (Nastaw.) t (Narzędzie karty pamięci) t [Utwórz katalog REC] t [OK] t z na przycisku sterowania Uwagi • Opcja ta nie pojawia się, gdy do zapisywania zdjęć używana jest pamięć wewnętrzna. • Jeżeli do aparatu zostanie włożona karta pamięci, która była używana z innym urządzeniem, a następnie zostaną zrobione zdjęcia, aparat może automatycznie utworzyć nowy katalog. • W jednym katalogu można zapisać maksymalnie 4 000 zdjęć. Kiedy pojemność folderu zostanie przekroczona, automatycznie jest tworzony nowy folder. zW katalogach Po utworzeniu nowego katalogu można zmienić katalog docelowy zapisu (strona 103) i wybrać katalog w celu oglądania zdjęć (strona 81). Spis treści Wyszukiwanie operacji Wyszukiwanie MENU/ustawień Indeks 102 PL

Zmień katalog REC Zmienia katalog na karcie pamięci, który aktualnie jest używany do zapisu obrazów. 1 MENU t (Nastaw.) t (Narzędzie karty pamięci) t [Zmień katalog REC] 2 Wybierz katalog za pomocą części b/B przycisku sterowania. 3 [OK] t z Uwagi • Opcja ta nie pojawia się, gdy do zapisywania zdjęć używana jest pamięć wewnętrzna. • Następujących katalogów nie można wybrać jako katalogu zapisu: – katalog „100” – Katalog o numerze zawierającym tylko „sssMSDCF” lub „sssMNV01”. • Zapisanych obrazów nie można przenieść do innego katalogu. Spis treści Wyszukiwanie operacji Wyszukiwanie MENU/ustawień Indeks 103 PL