Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Polonais

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Polonais

Kasuje katalog REC Usuwa

Kasuje katalog REC Usuwa katalog na karcie pamięci do zapisu obrazów. 1 MENU t (Nastaw.) t (Narzędzie karty pamięci) t [Kasuje katalog REC] 2 Wybierz katalog za pomocą części b/B przycisku sterowania. 3 [OK] t z Uwagi • Opcja ta nie pojawia się, gdy do zapisywania zdjęć używana jest pamięć wewnętrzna. • Jeżeli katalog zapisu zostanie skasowany przy użyciu funkcji [Kasuje katalog REC], jako następny katalog zapisu zostanie wybrany katalog o najwyższym numerze. • Możliwe jest kasowanie tylko pustych katalogów. Jeżeli katalog zawiera zdjęcia lub pliki, których aparat nie może odtworzyć, należy najpierw skasować te zdjęcia i pliki, a następnie skasować katalog. Spis treści Wyszukiwanie operacji Wyszukiwanie MENU/ustawień Indeks 104 PL

Kopiuj Kopiuje wszystkie obrazy z pamięci wewnętrznej na kartę pamięci. 1 Włóż do aparatu kartę pamięci o wystarczającej ilości wolnego miejsca. 2 MENU t (Nastaw.) t (Narzędzie karty pamięci) t [Kopiuj] t [OK] t z na przycisku sterowania Uwagi • Użyj całkowicie naładowanego akumulatora. Próba skopiowania plików obrazów przy użyciu prawie wyczerpanego akumulatora może spowodować jego całkowite wyczerpanie, co pociągnie za sobą przerwanie kopiowania lub uszkodzenie danych. • Obrazów nie można kopiować pojedynczo. • Oryginalne obrazy są zachowywane w pamięci wewnętrznej nawet po ich skopiowaniu. Aby usunąć zawartość pamięci wewnętrznej, wyjmij po skopiowaniu kartę pamięci, a następnie sformatuj pamięć wewnętrzną ([Format] w menu [Narzędzie pamięci wew]). • Na karcie pamięci tworzony jest nowy katalog i wszystkie dane zostaną do niego skopiowane. Nie można wybrać konkretnego katalogu i skopiować do niego zdjęć. Spis treści Wyszukiwanie operacji Wyszukiwanie MENU/ustawień Indeks 105 PL