Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Polonais

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Polonais

Instalowanie

Instalowanie oprogramowania „Music Transfer” (Macintosh) 1 Włącz komputer Macintosh i włóż płytę CD-ROM (w zestawie) do napędu CD-ROM. 2 Kliknij dwukrotnie przycisk (SONYPMB). 3 Kliknij dwukrotnie plik [MusicTransfer.pkg] w katalogu [Mac]. Rozpocznie się instalacja oprogramowania. Uwagi • Program „PMB” nie jest zgodny z komputerami Macintosh. • Przed zainstalowaniem programu „Music Transfer” zamknij wszystkie pozostałe aplikacje. • Aby zainstalować program, należy zalogować się jako administrator. zWprowadzenie do oprogramowania „PMB” • „PMB” umożliwia importowanie zdjęć zrobionych aparatem w celu wyświetlenia ich na komputerze. Utwórz połączenie USB między aparatem i komputerem, a następnie kliknij [Import]. • Zdjęcia na komputerze można wyeksportować na kartę pamięci i wyświetlić w aparacie. Utwórz połączenie USB między aparatem i komputerem, a następnie kliknij [Export] t [Easy Export (PC Sync)] w menu [Manipulate] i kliknij [Export]. • Zdjęcia można zapisywać i drukować z datą. • Zdjęcia przechowywane na komputerze można wyświetlać według dat zrobienia w widoku kalendarza. • Zdjęcia można korygować (Red. czerw. oczu itp.) oraz zmieniać daty i godziny ich zrobienia. • Program umożliwia tworzenie dysków przy użyciu nagrywarki dysków CD lub DVD. • Zdjęcia można przesyłać do usług multimedialnych (wymagane jest połączenie internetowe). • Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz (PMB Help). Spis treści Wyszukiwanie operacji Wyszukiwanie MENU/ustawień Indeks zWprowadzenie do oprogramowania „Music Transfer” „Music Transfer” umożliwia zastąpienie plików muzycznych zainstalowanych fabrycznie w aparacie ulubionymi utworami, a także usuwanie i dodawanie plików muzycznych. Można także przywracać utwory zapisane fabrycznie w aparacie. Za pomocą oprogramowania „Music Transfer” można importować utwory następujących typów. – Pliki MP3 zapisane na dysku twardym komputera – Muzyka na płytach CD – Zaprogramowane pliki muzyczne zapisane w tym aparacie • Przed uruchomieniem oprogramowania „Music Transfer” wykonaj polecenia MENU t (Nastaw.) t [Główne nastawienia] t [Pobierz muzykę] i podłącz aparat do komputera. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz pomoc w oprogramowaniu „Music Transfer”. 114 PL

Podłączanie aparatu do komputera 1 Włóż do aparatu dostatecznie naładowany akumulator lub podłącz aparat do gniazda sieciowego za pomocą zasilacza sieciowego AC-LS5 (sprzedawany oddzielnie) i uniwersalnego kabla połączeniowego USB/AV/DC IN (sprzedawany oddzielnie). • Należy używać kabla USB/AV/DC IN zgodnego z Type3 (sprzedawany oddzielnie). 2 Włącz komputer i naciśnij przycisk (Odtwarzanie). 3 Podłącz aparat do komputera. • Jeśli połączenie USB jest nawiązywane po raz pierwszy, komputer automatycznie uruchomi program rozpoznający aparat. Należy wówczas chwilę zaczekać. 1 Do gniazda USB komputera Spis treści Wyszukiwanie operacji Wyszukiwanie MENU/ustawień Uniwersalny kabel-połączeniowy 2 Do złącza wielofunkcyjnego Indeks Importowanie zdjęć do komputera (Windows) „PMB” umożliwia łatwe importowanie zdjęć. Szczegółowe informacje na temat funkcji programu „PMB” zawiera „PMB Help”. Importowanie obrazów do komputera bez użycia programu „PMB” Kiedy po nawiązaniu połączenia USB pomiędzy aparatem a komputerem pojawi się kreator Autoodtwarzania, kliknij [Open folder to view files] t [OK] t [DCIM] lub [MP_ROOT] t skopiuj żądane zdjęcia do komputera. 115 PL