Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Polonais

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Polonais

Importowanie zdjęć do

Importowanie zdjęć do komputera (Macintosh) 1 Podłącz najpierw aparat do komputera Macintosh. Kliknij dwukrotnie nowo rozpoznaną ikonę na pulpicie t [DCIM] lub [MP_ROOT] t katalog, w którym znajdują się zdjęcia do zaimportowania. 2 Przeciągnij pliki obrazów na ikonę dysku twardego. Pliki obrazów zostaną skopiowane na dysk twardy. 3 Kliknij dwukrotnie ikonę dysku twardego t żądany plik obrazu w folderze, który zawiera skopiowane pliki. Zdjęcie zostanie wyświetlone. Usuwanie połączenia USB Wykonaj kroki od 1 do 3 poniższej procedury przed wykonaniem następujących czynności: • Odłączenie uniwersalnego kabla połączeniowego. • Wyjęcie karty pamięci. • Włożenie karty pamięci do aparatu po skopiowaniu obrazów z pamięci wewnętrznej. • Wyłączenie aparatu. 1 Kliknij dwukrotnie ikonę odłączania na pasku zadań. 2 Kliknij (USB Mass Storage Device) t [Stop] 3 Wskaż właściwe urządzenie w oknie potwierdzenia, a następnie kliknij przycisk [OK]. Ikona odłączania Windows Vista Windows XP Spis treści Wyszukiwanie operacji Wyszukiwanie MENU/ustawień Indeks Uwaga • Najpierw przeciągnij i upuść ikonę karty pamięci lub ikonę dysku na ikonę „Kosz”, kiedy używasz komputera Macintosh, a aparat jest odłączony od komputera. 116 PL

Przesyłanie zdjęć do usługi multimediów Ten aparat ma wbudowaną aplikację „PMB Portable”. Za pomocą tej aplikacji można wykonywać następujące czynności: • Można łatwo wysyłać zdjęcia do blogów i usług publikowania multimediów. • Można wysyłać zdjęcia z komputera podłączonego do Internetu, nawet będąc poza domem lub biurem. • Można łatwo rejestrować często używane usługi publikowania multimediów (takie jak blogi). Aby uzyskać szczegółowe informacje o aplikacji „PMB Portable”, zobacz pomoc „PMB Portable”. Uruchom program „PMB Portable” (Windows) Podczas pierwszego użycia aplikacji „PMB Portable” należy wybrać język. Aby dokonać wyboru, wykonaj poniższą procedurę. Po wybraniu języka kroki 3–5 będą niepotrzebne przy następnym użyciu aplikacji „PMB Portable”. 1 Utwórz połączenie USB między aparatem i komputerem. Po podłączeniu aparatu do komputera pojawi się kreator Autoodtwarzanie. Kliknij [×], aby zamknąć kreatora Autoodtwarzanie dotyczącego niepotrzebnych dysków. • Jeżeli żądany kreator Autoodtwarzanie się nie pojawi, kliknij ikonę [Computer] (w systemie Windows XP, [My Computer]) t [PMBPORTABLE], a następnie kliknij dwukrotnie plik „PMBP_Win.exe”. 2 Kliknij „PMB Portable”. (w systemie Windows XP kliknij „PMB Portable” t [OK]) • Jeżeli w kreatorze autoodtwarzania nie wyświetla się [PMB Portable], kliknij [Computer] t [PMBPORTABLE], a następnie kliknij dwukrotnie „PMBP_Win.exe”. Wyświetli się ekran wyboru języka. 3 Wybierz odpowiedni język, a następnie kliknij przycisk [OK]. Wyświetli się ekran wyboru regionu. 4 Wybierz odpowiedni [Region] i [Country/Area], a następnie kliknij [OK]. Wyświetli się ekran User Agreement. 5 Uważnie przeczytaj umowę. Jeżeli akceptujesz warunki umowy, kliknij [I Agree]. Uruchomi się aplikacja „PMB Portable”. Spis treści Wyszukiwanie operacji Wyszukiwanie MENU/ustawień Indeks 117 PL