Views
5 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Polonais

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Polonais

DSC-W350/W350D/W360 Opcje menu (Łatwy tryb) (Slajdy) Tryb oglądania Widok daty Karta pamięci Widok katalogu (Zdjęcia) • Na ekranie pojawiają się tylko opcje dostępne dla każdego trybu. Widok katalogu (film) Pamięć wewnętrzna Widok katalogu (Tryb oglądania) — (Retusz) — (Kasuj) (Chroń) DPOF — — (Druk) — (Obróć) — (Wybierz katalog) — — (Nastaw.) Uwaga Spis treści Wyszukiwanie operacji Wyszukiwanie MENU/ustawień Indeks 14 PL

Ustawianie opcji Ustawienia można zmieniać na ekranie (Nastaw.). 1 Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić ekran menu. 2 Wybierz opcję (Nastaw.) za pomocą części V przycisku sterowania, a następnie naciśnij część z na środku przycisku sterowania, aby wyświetlić ekran konfiguracji. 3 Wybierz żądaną kategorię za pomocą części v/V, naciśnij część B, aby wybrać poszczególne opcje, a następnie naciśnij część z. 4 Wybierz żądane ustawienie, a następnie naciśnij część z. Kategorie Nastawienia nagryw Główne nastawienia Narzędzie karty pamięci Narzędzie pamięci wew Opcje Wspomaganie AF Linia siatki Rozdz. wyświetlania Zoom cyfrowy Autom. orient. Red. czerw. oczu Uwaga-zamkn. oczy Brzęczyk Language Setting Info funkcji Tryb pokazowy Inicjalizuj COMPONENT Wyjście wideo Połączenie USB Nastawienia LUN Pobierz muzykę Formatuj muzykę Oszczędz. energii Format Utwórz katalog REC Zmień katalog REC Kasuje katalog REC Kopiuj Numer pliku Format Numer pliku Przycisk sterowania Przycisk MENU Ciąg dalszy r 15 PL Spis treści Wyszukiwanie operacji Wyszukiwanie MENU/ustawień Indeks