Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Polonais

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Polonais

zInformacje o trybie

zInformacje o trybie łatwego oglądania Naciśnięcie przycisku (Odtwarzanie), kiedy pokrętło trybu pracy jest ustawione w położeniu (Łatwe fotografowanie), powoduje, że tekst na ekranie odtwarzania zostaje powiększony i staje się bardziej czytelny. Ponadto staje się dostępna tylko funkcja kasowania. Przycisk (Kasuj) Można skasować aktualnie wyświetlany obraz. Wybierz opcję [OK] t z. Przycisk MENU Aktualnie wyświetlane zdjęcie można skasować za pomocą opcji [Kasuje pojedynczy obraz]. Wszystkie zdjęcia w wybranym zakresie dat lub z pamięci wewnętrznej (po wybraniu) można skasować za pomocą opcji [Kasuje wszystkie obrazy]. • [Tryb oglądania] ma podczas używania karty pamięci ustawienie [Widok daty]. Spis treści Wyszukiwanie operacji Wyszukiwanie MENU/ustawień Indeks 28 PL

Łatwy tryb (tylko DSC-W350/ W350D/W360) Umożliwia fotografowanie z minimalną liczbą niezbędnych funkcji. Rozmiar tekstu zostaje zwiększony, a wskaźniki stają się bardziej czytelne (Łatwe fotografowanie). 1 Ustaw przełącznik trybu na (Zdjęcie). 2 MENU t (Łatwy tryb) t [OK] t z na przycisku sterowania 3 Zrób zdjęcie, naciskając spust migawki. Uwagi • Następuje szybszy spadek mocy akumulatora, ponieważ jasność ekranu zwiększa się automatycznie. • Po naciśnięciu przycisku (Odtwarzanie) tryb odtwarzania także zmienia się na [Łatwy tryb]. zFunkcje dostępne w Łatwym trybie (Fotografowanie) Rozm. Obrazu: MENU t [Rozm. Obrazu] t z na przycisku sterowania t żądany tryb t z Wybierz rozmiar [Duży] lub [Mały]. Samowyzw: na przycisku sterowania t żądany tryb Wybierz tryb [10 s] lub [Wyłącz]. Lampa błyskowa: na przycisku sterowania t żądany tryb Wybierz tryb [Auto] lub [Wyłącz]. Zdjęcie z na przycisku sterowania uśmiechem: Kończy łatwy tryb: MENU t [Kończy łatwy tryb] t [OK] t z Spis treści Wyszukiwanie operacji Wyszukiwanie MENU/ustawień Indeks zInformacje o rozpoznawaniu scen Funkcja Rozpoznanie sceny działa w Łatwym trybie. Umożliwia ona rozpoznanie przez aparat warunków fotografowania i zrobienie zdjęcia. Ikona Rozpoznanie sceny Aparat rozpoznaje sceny (Zmierzch), (Portret-zmierzch), (Zmierzch ze statywem), (Pod światło), (Portret pod światło), (Pejzaż), (Makro) i (Portret), a następnie wyświetla ikonę na ekranie LCD po rozpoznaniu sceny. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz strona 64. 29 PL