Views
5 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Polonais

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Polonais

Wyszukiwanie

Wyszukiwanie MENU/ustawień Zoom Podczas fotografowania można powiększyć obraz. Funkcja zoomu optycznego w aparacie może powiększać obrazy maksymalnie do 5× (DSC-W380/W390) /4× (DSC-W350/ W350D/W360). Spis treści 1 Naciśnij przycisk W/T (Zoom). Naciśnij przycisk T, aby powiększyć obraz, a przycisk W, aby go pomniejszyć. • Gdy zoom jest większy niż 5× (DSC-W380/W390) /4× (DSC- W350/W350D/W360), zobacz strona 85. Przycisk T Przycisk W Wyszukiwanie operacji Uwagi • Podczas robienia zdjęć w trybie Rozległa panorama zoom jest ustawiony w pozycji W. • Przy nagrywaniu filmu jest rejestrowany dźwięk ruchu obiektywu, jeżeli używa się funkcji zoom. Indeks 36 PL

DISP (Konfig. wyświetlenia ekranu) 1 Naciśnij DISP (Konfig. wyświetlenia ekranu) na przycisku sterowania. 2 Wybierz żądany tryb za pomocą przycisku sterowania. Spis treści (Jasny + Tylko obraz) (Jasny + Dane naświetlenia) (Tylko tryb odtwarzania) (Jasny) Powoduje rozjaśnienie ekranu i wyświetlenie tylko zdjęć. Powoduje rozjaśnienie ekranu i wyświetlenie informacji. Wyświetlane są także dane Exif zarejestrowanego obrazu. Powoduje rozjaśnienie ekranu i wyświetlenie informacji. Wyszukiwanie operacji Wyszukiwanie MENU/ustawień (Norma) Powoduje ustawienie standardowej jasności ekranu i wyświetlenie informacji. Indeks Uwaga • Podczas przeglądania obrazów przy silnym oświetleniu zewnętrznym należy zwiększyć jasność ekranu. W takich warunkach może jednak nastąpić szybszy spadek mocy akumulatora. 37 PL