Views
6 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Polonais

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Polonais

Oglądanie zdjęć 1

Oglądanie zdjęć 1 Naciśnij przycisk (Odtwarzanie), aby przełączyć do trybu odtwarzania. 2 Wybierz zdjęcie za pomocą przycisku sterowania. zOglądanie zdjęć zrobionych innym aparatem Ten aparat tworzy plik bazy danych na karcie pamięci i rejestruje w nim każde zrobione zdjęcie do celów późniejszego odtworzenia. Jeżeli aparat wykryje zdjęcie, które nie zostało zarejestrowane w pliku bazy danych na karcie pamięci, wyświetli się ekran rejestracji „Znaleziono nierozpoznane pliki. Importuje pliki”. Jeżeli chcesz zobaczyć niezarejestrowane zdjęcia, wybierz [OK], aby je zarejestrować. • Podczas rejestracji użyj całkowicie naładowanego akumulatora. Próba zarejestrowania niezarejestrowanych plików obrazów przy użyciu prawie wyczerpanego akumulatora może spowodować jego całkowite wyczerpanie, co pociągnie za sobą przerwanie kopiowania lub uszkodzenie danych. Spis treści Wyszukiwanie operacji Wyszukiwanie MENU/ustawień Indeks 42 PL

Zoom przy odtwarzaniu Możliwe jest oglądanie powiększonego zdjęcia. 1 Naciśnij przycisk (Zoom odtwarzania) podczas odtwarzania zdjęć. Zdjęcie zostaje powiększone dwukrotnie względem środka obrazu. 2 Dostosuj położenie za pomocą przycisku sterowania. 3 Zmień skalę zoomu przyciskiem W/T (Zoom). Naciśnij przycisk (T), aby powiększyć obraz, a przycisk W, aby go pomniejszyć. Naciśnij przycisk z, aby anulować zoom odtwarzania. Przedstawia wyświetlany obszar całego zdjęcia Spis treści Wyszukiwanie operacji zAby zapisać powiększone obrazy Powiększony obraz można zapisać przy użyciu funkcji przycinania. Naciśnij przycisk MENU t [Retusz] t [Przycinanie (Zmiana rozm.)]. Wyszukiwanie MENU/ustawień Indeks 43 PL