Views
5 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Polonais

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Polonais

Uwaga dotycząca

Uwaga dotycząca kondensacji wilgoci • Jeżeli aparat zostanie przeniesiony bezpośrednio z miejsca zimnego do ciepłego, w jego wnętrzu lub na zewnątrz może dojść do kondensacji wilgoci. Taka kondensacja wilgoci grozi nieprawidłowym działaniem aparatu. • Jeżeli dojdzie do kondensacji wilgoci, wyłącz aparat i zaczekaj około godziny na odparowanie wilgoci. Próby fotografowania przy użyciu zaparowanego obiektywu spowodują powstanie niewyraźnych zdjęć. Zdjęcia zamieszczone w niniejszym podręczniku Przykładowe zdjęcia zamieszczone w niniejszym podręczniku są kopiami, a nie zdjęciami faktycznie wykonanymi przy użyciu tego aparatu. Uwagi dotyczące ilustracji Na ilustracjach w niniejszym podręczniku przedstawiono model DSC-W380, jeżeli nie zaznaczono tego inaczej. Spis treści Wyszukiwanie operacji Wyszukiwanie MENU/ustawień Indeks 4 PL

Spis treści Uwagi dotyczące korzystania z aparatu Sposób korzystania z tego podręcznika··············· 2 Uwagi dotyczące korzystania z aparatu ··············· 3 Wyszukiwanie operacji·········································· 8 Wyszukiwanie MENU/ustawień ·························· 11 Elementy aparatu ················································ 17 Lista ikon wyświetlanych na ekranie··················· 19 Używanie pokrętła trybu pracy (tylko DSC-W380/ W390)·································································· 22 Używanie przełącznika trybu pracy (tylko DSC-W350/W350D/W360)··························23 Korzystanie z pamięci wewnętrznej ···················· 24 Spis treści Wyszukiwanie operacji Wyszukiwanie MENU/ustawień Nagrywanie Inteligentna auto regulacja·································· 25 Łatwe fotografowanie (tylko DSC-W380/ W390)·································································· 27 Łatwy tryb (tylko DSC-W350/W350D/W360) ······ 29 Autoprogram ······················································· 30 Rozległa panorama ············································· 31 Wybór sceny ······················································· 33 Tryb filmu ···························································· 35 Zoom··································································· 36 DISP (Konfig. wyświetlenia ekranu)····················· 37 Lampa błyskowa ················································· 38 Zdjęcie z uśmiechem ·········································· 39 Samowyzw·························································· 40 Indeks 5 PL