Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Polonais

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Polonais

Balans bieli Reguluje

Balans bieli Reguluje barwę światła zależnie od panujących warunków oświetlenia. Funkcji tej należy użyć, kiedy kolor wydaje się nienaturalny. 1 MENU t (Balans bieli) t żądany tryb Spis treści (Auto) (Światło dzienne) (Pochmurnie) (Balans bieli świetlówki 1) (Balans bieli świetlówki 2) (Balans bieli świetlówki 3) n (Żarowe) (Lampa błyskowa) (Jednym dotk.) (Nast.jedn.dotk.) Automatyczna korekcja balansu bieli w celu uzyskania naturalnego wyglądu kolorów. Korekcja dla warunków na zewnątrz przy ładnej pogodzie, wieczorem lub w nocy, w obecności neonów lub fajerwerków itp. Korekcja dla zachmurzonego nieba lub miejsca w cieniu. [Balans bieli świetlówki 1]: Korekcja dla białego światła świetlówki. [Balans bieli świetlówki 2]: Korekcja dla naturalnego białego światła świetlówki. [Balans bieli świetlówki 3]: Korekcja dla białego światła świetlówki w dzień. Korekcja dla miejsc oświetlonych lampami żarowymi lub mocno oświetlonych, np. studiów fotograficznych. Korekcja dla lampy błyskowej. Korekcja balansu bieli w zależności od źródła światła. Kolor bieli zapamiętany w trybie [Nast.jedn.dotk.] staje się podstawowym kolorem białym. Należy użyć tego trybu, jeśli w trybie [Auto] lub innych trybach nie można uzyskać właściwego koloru. Zapamiętuje podstawowy kolor biały, którego można użyć w trybie [Jednym dotk.]. Wyszukiwanie operacji Wyszukiwanie MENU/ustawień Indeks Uwagi • Ustawienia [Balans bieli] nie można regulować w trybach Inteligentna auto regulacja i Łatwe fotografowanie. • [Lampa błyskowa] w [Balans bieli] nie umożliwia regulacji w następujących sytuacjach: – W trybie Rozległa panorama – W Trybie filmu – Kiedy Wybór sceny jest ustawiony na tryb (Duża czułość). • Jeżeli światło świetlówki miga, korekcja balansu bieli może nie działać prawidłowo nawet po wybraniu opcji [Balans bieli świetlówki 1], [Balans bieli świetlówki 2] lub [Balans bieli świetlówki 3]. • Podczas fotografowania z lampą błyskową w trybie innym niż [Lampa błyskowa] opcja [Balans bieli] zostaje ustawiona na wartość [Auto]. • Kiedy lampa błyskowa ma ustawienie [Włącz] lub [Synch.z dł.czas.], balans bieli można ustawić tylko na [Auto], [Lampa błyskowa], [Jednym dotk.] lub [Nast.jedn.dotk.]. • [Nast.jedn.dotk.] nie można ustawić podczas ładowania lampy błyskowej. 58 PL

Aby zarejestrować podstawowy kolor biały w trybie [Nast.jedn.dotk.] 1 Skadruj biały obiekt, taki jak kartka papieru wypełniająca ekran, przy identycznym oświetleniu jak podczas fotografowania obiektu. 2 MENU t (Balans bieli) t [Nast.jedn.dotk.] t z na przycisku sterowania Ekran na chwilę zaczerni się, a po wyregulowaniu ustawienia balansu bieli i zapisaniu go w pamięci zostanie ponownie wyświetlony ekran fotografowania. Uwagi • Jeśli podczas fotografowania miga wskaźnik , balans bieli nie został ustawiony lub nie można go ustawić. Użyj automatycznego balansu bieli. • Podczas działania funkcji [Nast.jedn.dotk.] nie należy potrząsać aparatem ani go uderzać. • Jeżeli tryb lampy błyskowej jest ustawiony na [Włącz] lub [Synch.z dł.czas.], korekcja balansu bieli odbywa się z użyciem błysku. • Wzorce bieli załadowane przy użyciu funkcji [Balans bieli] i [Podwodny balans bieli] są przechowywane osobno (tylko modele DSC-W350/W360/W380/W390). zWpływ oświetlenia Na to, jak jest widoczny kolor obiektu, mają wpływ warunki oświetlenia. Odcienie kolorów są regulowane automatycznie. Można je jednak regulować ręcznie, korzystając z funkcji Balans bieli. Pogoda/ oświetlenie Charakterystyka światła Światło dzienne Pochmurnie Jarzeniowe Żarowe Białe (standardowe) Sinawe O zielonym odcieniu Czerwonawe Spis treści Wyszukiwanie operacji Wyszukiwanie MENU/ustawień Indeks 59 PL