Views
3 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Polonais

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Polonais

zUstawianie ostrości na

zUstawianie ostrości na obiektach w pobliżu krawędzi ekranu Jeśli obraz jest nieostry, należy wykonać czynności opisane poniżej: Ramka pola AF Wskaźnik blokady AE/AF 1Zmień ujęcie tak, aby obiekt znajdował się w środku ramki pola AF i naciśnij do połowy spust migawki, aby ustawić ostrość na obiekcie (blokada AF). 2Gdy wskaźnik blokady AE/AF przestanie migać i pozostanie włączony, powróć do wcześniej ustawionego ujęcia i naciśnij do końca spust migawki. • Do momentu naciśnięcia spustu migawki do końca można powtarzać procedurę dowolną liczbę razy. Spis treści Wyszukiwanie operacji Wyszukiwanie MENU/ustawień Indeks 62 PL

Tryb pomiaru Wybiera tryb pomiaru światła i określa część obiektu, dla której dokonany zostanie pomiar wyznaczający ekspozycję. 1 MENU t (Tryb pomiaru) t żądany tryb Spis treści (Wielopunktowy) (Centralny) (Punktowy) Dzieli zdjęcie na wiele obszarów i dokonuje pomiarów każdego z nich. Aparat określa wyważone parametry ekspozycji (pomiar wielopunktowy). Mierzy centralną część zdjęcia i wyznacza ekspozycję w oparciu o jasność obiektu w tym miejscu (pomiar centralnie ważony). Pomiar zostaje wykonany tylko dla części obiektu (pomiar punktowy). Funkcja ta jest użyteczna, gdy obiekt jest oświetlony od tyłu lub istnieje silny kontrast pomiędzy tłem a obiektem. Celownik pomiaru punktowego Zostaje ustawiony na obiekcie Wyszukiwanie operacji Wyszukiwanie MENU/ustawień Uwagi • W trybie filmu nie można wybrać opcji [Punktowy]. • Jeżeli ustawiony jest inny tryb pomiaru niż [Wielopunktowy], nie można używać funkcji Wykrywanie twarzy. • Tryb pomiaru zostaje ustawiony na [Wielopunktowy] w następujących sytuacjach: – W trybie Inteligentna auto regulacja – W trybie Łatwe fotografowanie – Po włączeniu funkcji Zdjęcie z uśmiechem – Kiedy samowyzwalacz ma ustawienie [Autoportret z 1 osobą] lub [Autoportet z 2 osobami] Indeks 63 PL