Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Polonais

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Polonais

Czułość wykryw.

Czułość wykryw. uśmiechu Ustawia czułość funkcji Zdjęcie z uśmiechem w celu wykrywania uśmiechów. 1 MENU t (Czułość wykryw. uśmiechu) t żądany tryb (Szeroki uśmiech) (Normalny uśmiech) (Lekki uśmiech) Uwagi Wykrywa szeroki uśmiech. Wykrywa normalny uśmiech. Wykrywa nawet lekki uśmiech. • Zależnie od warunków, uśmiechy mogą nie zostać wykryte poprawnie. • [Czułość wykryw. uśmiechu] nie umożliwia regulacji w następujących sytuacjach: – W trybie Łatwe fotografowanie – W trybie Rozległa panorama – W Trybie filmu Spis treści Wyszukiwanie operacji Wyszukiwanie MENU/ustawień Indeks 66 PL

Wykrywanie twarzy Wykrywa twarze obiektów i automatycznie ustawia ostrość, lampę błyskową, naświetlenie, balans bieli i funkcję redukcji czerwonych oczu. Ramka funkcji wykrywania twarzy (pomarańczowa) Kiedy aparat wykryje więcej niż jeden obiekt, mechanizm aparatu oceni, który z obecnych obiektów jest głównym i ustawi ostrość według pierwszeństwa. Ramka funkcji wykrywania twarzy dla głównego obiektu zmieni kolor na pomarańczowy. Ramka ustawiania ostrości zmieni kolor na zielony po naciśnięciu spustu migawki do połowy. Ramka funkcji wykrywania twarzy (biała) 1 MENU t (Wykrywanie twarzy) t żądany tryb Spis treści Wyszukiwanie operacji (Wyłącz) (Auto) (Priorytet dziecka) (Priorytet dorosłego) Funkcja wykrywania twarzy nie jest używana. Wybiera twarz, dla której aparat będzie automatycznie ustawiał ostrość. Wybiera twarz dziecka i robi zdjęcie z jej priorytetem. Wybiera twarz osoby dorosłej i robi zdjęcie z jej priorytetem. Wyszukiwanie MENU/ustawień Uwagi • Funkcji [Wykrywanie twarzy] nie można wybrać w następujących sytuacjach: – W trybie Łatwe fotografowanie – W trybie Rozległa panorama – W Trybie filmu • Nie można wybrać [Wyłącz], kiedy samowyzwalacz ma ustawienie [Autoportret z 1 osobą] lub [Autoportet z 2 osobami]. • Funkcję [Wykrywanie twarzy] można wybrać, tylko jeśli tryb ostrości jest ustawiony na [Multi AF] lub tryb pomiaru jest ustawiony na [Wielopunktowy]. • Funkcja Wykrywanie twarzy nie działa podczas używania zoomu cyfrowego. • W jednym kadrze aparat może wykryć maksymalnie 8 twarzy. • Zależnie od warunków, dorośli i dzieci mogą nie zostać wykryci poprawnie. • Podczas fotografowania z użyciem funkcji Zdjęcie z uśmiechem funkcja [Wykrywanie twarzy] zostaje ustawiona automatycznie na [Auto], nawet jeśli była ustawiona na [Wyłącz]. Indeks Ciąg dalszy r 67 PL