Views
5 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Polonais

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Polonais

zWybór priorytetowej

zWybór priorytetowej twarzy Zwykle aparat wybiera twarz w celu ustawienia ostrości zgodnie z ustawieniem [Wykrywanie twarzy], ale można także wybrać twarz w celu określenia priorytetu. Spis treści Wyłączona ramka priorytetu twarzy 1Naciśnij część z przycisku sterowania podczas wykrywania twarzy. Pierwsza twarz po lewej stronie zostanie wybrana jako priorytetowa, a ramka zmieni się z na pomarańczową ramkę ( ). 2Każde naciśnięcie części z powoduje przesunięcie priorytetu o jedną twarz w prawą stronę. Naciśnij wielokrotnie z do momentu, kiedy pomarańczowa ramka ( ) znajdzie się na twarzy, którą chcesz wybrać. 3Aby anulować (wyłączyć) wybór twarzy, przesuń pomarańczową ramkę na ostatnią twarz po prawej stronie, a następnie naciśnij ponownie z. • Wybrana twarz może nie zostać prawidłowo wykryta, co zależy od jasności otoczenia, fryzury osoby itp. W takim przypadku należy ponownie wybrać twarz w warunkach, w których robione będzie zdjęcie. • Kiedy funkcja Zdjęcie z uśmiechem jest używana z wybraną ramką wykrywania twarzy, funkcja Wykrywanie uśmiechu jest wykonywana tylko dla wybranej twarzy. • Twarzy priorytetowej nie można wybrać w trybie Łatwe fotografowanie ani po ustawieniu samowyzwalacza na [Autoportret z 1 osobą] lub [Autoportet z 2 osobami]. Wyszukiwanie operacji Wyszukiwanie MENU/ustawień Indeks 68 PL

DRO W trybie Autoprogram aparat analizuje fotografowaną scenę i automatycznie reguluje jasność i kontrast w celu poprawienia jakości obrazu. DRO oznacza „Dynamic Range Optimizer” (Optymalizator zakresu dynamicznego), czyli funkcję, która automatycznie optymalizuje różnicę między jasnymi i ciemnymi obszarami obrazu. 1 MENU t (DRO) t żądany tryb (Wyłącz) (DRO standard) (DRO plus) Regulacja nie jest wykonywana. Automatycznie ustawia jasność i kontrast obrazów. Automatycznie i silnie ustawia jasność i kontrast. Uwagi • W zależności od warunków fotografowania, uzyskanie efektów korekcji może nie być możliwe. • Jeżeli ustawiono funkcję [DRO plus], możliwe jest ustawienie tylko opcji [ISO AUTO] lub wartości od [ISO 80] do [ISO 800] jako wartości ISO. Spis treści Wyszukiwanie operacji Wyszukiwanie MENU/ustawień Indeks 69 PL