Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Polonais

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Polonais

Podgląd MENU

Podgląd MENU (fotografowanie) MENU (podgląd) Oglądanie zdjęć ·················································· 42 Zoom przy odtwarzaniu ······································ 43 Indeks obrazów··················································· 44 Kasuj ··································································· 45 Oglądanie filmów ················································ 46 Opcje MENU (nagrywanie)·································· 11 Opcje MENU (podgląd) ······································· 13 Spis treści Wyszukiwanie operacji Wyszukiwanie MENU/ustawień Nastaw. Ustawianie opcji·················································· 15 Indeks Odbiornik TV Oglądanie zdjęć na ekranie odbiornika TV········ 109 Komputer Używanie z komputerem··································· 112 Używanie oprogramowania······························· 113 Podłączanie aparatu do komputera······················115 Przesyłanie zdjęć do usługi multimediów·············117 6 PL

Drukowanie Drukowanie zdjęć·············································· 119 Rozwiązywanie problemów Inne informacje Rozwiązywanie problemów ······························ 121 Wskaźniki ostrzegawcze i komunikaty aparatu······························································ 130 „Memory Stick Duo” ········································· 135 Akumulator························································ 137 Ładowarka ························································ 138 Spis treści Wyszukiwanie operacji Wyszukiwanie MENU/ustawień Indeks Indeks································································ 139 Indeks 7 PL