Views
6 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Polonais

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Polonais

Red. zamkniętych oczu

Red. zamkniętych oczu Kiedy podczas robienia zdjęcia Wybór sceny ma ustawienie (Miękkie ujęcie), aparat automatycznie wykonuje dwa zdjęcia jedno po drugim. Aparat następnie automatycznie wybiera, wyświetla i zapisuje zdjęcie, na którym oczy nie są zamknięte. Spis treści 1 MENU t (Red. zamkniętych oczu) t żądany tryb (Auto) (Wyłącz) Kiedy funkcja Wykrywanie twarzy jest aktywna, działa funkcja Red. zamkniętych oczu, dzięki czemu zapisywane są zdjęcia osób z otwartymi oczami. Nie używa funkcji Red. zamkniętych oczu. Uwagi • Funkcja [Red. zamkniętych oczu] nie działa w następujących sytuacjach: – Podczas używania lampy błyskowej – Po wybraniu trybu Seria – Kiedy funkcja Wykrywanie twarzy nie działa – Po włączeniu funkcji Zdjęcie z uśmiechem • W zależności od sytuacji, czasami funkcja Red. zamkniętych oczu nie działa. • Jeżeli funkcja Red. zamkniętych oczu ma ustawienie [Auto], ale rejestrowane są tylko zdjęcia osób z zamkniętymi oczami, na ekranie LCD wyświetlany jest komunikat „Wykryto zamknięte oczy”. Jeśli to konieczne, zrób ponownie zdjęcie. Wyszukiwanie operacji Wyszukiwanie MENU/ustawień Indeks 70 PL

Łatwy tryb (tylko DSC-W350/ W350D/W360) Podczas wyświetlania zdjęć rozmiar tekstu zostaje zwiększony, a wskaźniki stają się bardziej czytelne (Łatwe oglądanie). 1 Naciśnij przycisk (Odtwarzanie), aby ustawić tryb odtwarzania. 2 MENU t (Łatwy tryb) t [OK] t z na przycisku sterowania Uwagi • Następuje szybszy spadek mocy akumulatora, ponieważ jasność ekranu zwiększa się automatycznie. • Tryb fotografowania zmienia się także na [Łatwy tryb]. zInformacje o trybie łatwego oglądania W Łatwym trybie jest dostępna tylko funkcja kasowania. Przycisk (Kasuj) Można skasować aktualnie wyświetlany obraz. Wybierz opcję [OK] t z. Przycisk MENU Aktualnie wyświetlane zdjęcie można skasować za pomocą opcji [1 obraz]. Wszystkie zdjęcia w wybranym zakresie dat lub z pamięci wewnętrznej (po wybraniu) można skasować za pomocą opcji [Wszyst.]. Wybierz [Kończy łatwy tryb] t [OK], aby zakończyć Łatwy tryb. • [Tryb oglądania] ma podczas używania karty pamięci ustawienie [Widok daty]. Spis treści Wyszukiwanie operacji Wyszukiwanie MENU/ustawień Indeks 71 PL