Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Polonais

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Polonais

Retusz Retuszuje

Retusz Retuszuje zapisane zdjęcie i zapisuje jako nowy plik. Oryginalne zdjęcie zostaje zachowane. 1 Naciśnij przycisk (Odtwarzanie), aby przełączyć do trybu odtwarzania. 2 MENU t (Retusz) t żądany tryb t z na przycisku sterowania 3 Wykonaj retuszowanie zgodnie z metodą postępowania w każdym trybie. (Przycinanie (Zmiana rozm.)) (Korekcja czerwonych oczu) (Maskowanie nieostrości) Nagrywanie obrazu w trybie zoomu przy odtwarzaniu. 1 Naciśnij przycisk (T), aby powiększyć obraz, a przycisk W, aby go pomniejszyć. 2 Ustaw punkt powiększenia za pomocą przycisku sterowania. 3 MENU t wybierz rozmiar obrazu do zapisania t z 4 [OK] t z • Jakość przyciętych obrazów może ulec pogorszeniu. • Rozmiar przycinanego obrazu może się różnić w zależności od obrazu. Usuwa efekt czerwonych oczu spowodowany przez lampę błyskową. 1 Wybierz opcję [OK] za pomocą przycisku sterowania t z. • Zależnie od obrazu, korekcja efektu czerwonych oczu może nie być możliwa. Wyostrza obraz w wybranej ramce. 1 Wybierz obszar (ramkę) żądanego zdjęcia do wyretuszowania za pomocą przycisku sterowania t MENU. 2 [OK] t z • W zależności od obrazu, odpowiednia korekcja może nie zostać zastosowana, a jakość obrazu może się pogorszyć. Spis treści Wyszukiwanie operacji Wyszukiwanie MENU/ustawień Indeks Uwaga • Nie można retuszować filmów ani zdjęć panoramicznych. 76 PL

Kasuj Umożliwia wybranie niepotrzebnych zdjęć w celu skasowania. Zdjęcia można także kasować przyciskiem (Kasuj) (strona 45). 1 Naciśnij przycisk (Odtwarzanie), aby przełączyć do trybu odtwarzania. 2 MENU t (Kasuj) t żądany tryb t z na przycisku sterowania 3 [OK] t z (Ten obraz) (Wiele obrazów) (Wszyst obr w zakresie dat) (Wszyst. w tym katalogu) Kasuje aktualnie wyświetlane zdjęcie w trybie pojedynczego obrazu. Można wybrać i skasować kilka obrazów. Wykonaj następujące czynności po kroku 2. 1Wybierz zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk z. Powtarzaj powyższe kroki do momentu, kiedy nie będzie już żadnych zdjęć do skasowania. Wybierz zdjęcie z oznaczeniem , aby usunąć oznaczenie . 2MENU t [OK] t z Kasuje jednocześnie wszystkie zdjęcia w wybranym katalogu lub zakresie dat. Uwaga • W trybie Łatwe fotografowanie można wybrać [Kasuje pojedynczy obraz] lub [Kasuje wszystkie obrazy] (tylko DSC-W380/W390), [1 obraz] lub [Wszyst.] (tylko DSC-W350/W350D/W360). Spis treści Wyszukiwanie operacji Wyszukiwanie MENU/ustawień Indeks 77 PL