Views
5 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Polonais

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Polonais

Chroń Chroni zapisane

Chroń Chroni zapisane zdjęcia przed przypadkowym skasowaniem. Dla zarejestrowanych zdjęć wyświetlane jest oznaczenie . 1 Naciśnij przycisk (Odtwarzanie), aby przełączyć do trybu odtwarzania. 2 MENU t (Chroń) t żądany tryb t z na przycisku sterowania (Ten obraz) (Wiele obrazów) zAnulowanie ochrony Chroni aktualnie wyświetlane zdjęcie w trybie pojedynczego obrazu. Można wybrać i ochronić kilka obrazów. Wykonaj następujące czynności po kroku 2. 1Wybierz zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk z. Powtarzaj powyższe kroki do momentu, kiedy nie będzie już żadnych zdjęć do ochrony. Wybierz zdjęcie z oznaczeniem , aby usunąć oznaczenie . 2MENU t [OK] t z Wybierz zdjęcie, którego ochronę chcesz anulować i odblokuj je poprzez naciśnięcie części z przycisku sterowania w tej samej procedurze co w przypadku włączania ochrony. Wskaźnik zniknie, a ochrona zostanie anulowana. Spis treści Wyszukiwanie operacji Wyszukiwanie MENU/ustawień Indeks 78 PL

DPOF Funkcja DPOF (Digital Print Order Format) umożliwia określenie zdjęć na karcie pamięci, które mają zostać wydrukowane później. Dla zarejestrowanych zdjęć wyświetlane jest oznaczenie (polecenie wydruku). 1 Naciśnij przycisk (Odtwarzanie), aby przełączyć do trybu odtwarzania. 2 MENU t t żądany tryb t z na przycisku sterowania (Ten obraz) (Wiele obrazów) Uwagi • Oznaczenia wewnętrznej. • Oznaczenie Oznacza do wydrukowania aktualnie wyświetlane zdjęcie w trybie pojedynczego obrazu. Można wybrać i zamówić drukowanie kilku obrazów. Wykonaj następujące czynności po kroku 2. 1Wybierz zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk z. Powtarzaj powyższe kroki do momentu, kiedy nie będzie już żadnych zdjęć do wydrukowania. Wybierz zdjęcie z oznaczeniem , aby usunąć oznaczenie . 2MENU t [OK] t z (polecenie drukowania) nie można dodawać do filmów ani zdjęć w pamięci (polecenie drukowania) można dodać do maksymalnie 999 zdjęć. zUsuwanie oznaczenia DPOF Spis treści Wyszukiwanie operacji Wyszukiwanie MENU/ustawień Indeks Wybierz zdjęcie, dla którego chcesz usunąć rejestrację DPOF, a następnie naciśnij z na przycisku sterowania w tej samej procedurze co w przypadku dodawania oznaczenia . Oznaczenie zniknie i rejestracja DPOF zostanie usunięta. 79 PL