Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Polonais

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Polonais

Obróć Obraca zdjęcie.

Obróć Obraca zdjęcie. Użyj tej funkcji, aby wyświetlić poziome zdjęcie w orientacji pionowej. Spis treści 1 Naciśnij przycisk (Odtwarzanie), aby przełączyć do trybu odtwarzania. 2 MENU t (Obróć) t z na przycisku sterowania 3 Obróć zdjęcie za pomocą przycisków [ / ] t b/B 4 [OK] t z Uwagi • Nie jest możliwe obracanie filmów ani chronionych zdjęć. • Obracanie zdjęć zrobionych innymi aparatami może nie być możliwe. • W zależności od oprogramowania, podczas wyświetlania zdjęć na komputerze obrót może nie zostać zachowany. Wyszukiwanie operacji Wyszukiwanie MENU/ustawień Indeks 80 PL

Wybierz katalog Jeśli na karcie pamięci utworzono wiele katalogów, ta funkcja umożliwia wybranie katalogu zawierającego zdjęcie do odtworzenia. 1 Naciśnij przycisk (Odtwarzanie), aby przełączyć do trybu odtwarzania. 2 MENU t (Tryb oglądania) t [Widok katalogu (Zdjęcia)] lub [Widok katalogu (film)] t z na przycisku sterowania 3 MENU t (Wybierz katalog) t z 4 Wybierz katalog za pomocą przycisków b/B 5 [OK] t z Uwaga • Opcja ta nie pojawia się, gdy do zapisywania zdjęć używana jest pamięć wewnętrzna. zOglądanie zdjęć w wielu katalogach Jeśli utworzono wiele katalogów, następujące wskaźniki pojawiają się na pierwszym i ostatnim zdjęciu w katalogu: : Przechodzi do poprzedniego folderu : Przechodzi do następnego folderu : Przechodzi do poprzedniego lub następnego folderu Spis treści Wyszukiwanie operacji Wyszukiwanie MENU/ustawień Indeks 81 PL