Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Polonais

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Polonais

Tryb pokazowy Możliwe

Tryb pokazowy Możliwe jest ustawienie, czy należy używać pokazu funkcji Zdjęcie z uśmiechem i Rozpoznanie sceny. Jeżeli nie jest konieczne oglądanie pokazu, należy wybrać ustawienie [Wyłącz]. 1 MENU t (Nastaw.) t (Główne nastawienia) t [Tryb pokazowy] t żądany tryb t z na przycisku sterowania Tryb pokaz. 1 Tryb pokaz. 2 Wyłącz Prezentuje tryb Rozpoznanie sceny. Automatycznie rozpoczyna pokaz funkcji Zdjęcie z uśmiechem, kiedy przez 15 sekund nie zostanie wykonane żadne działanie. Nie wykonuje pokazu. Uwaga • Naciśnięcie spustu migawki podczas pokazu funkcji Zdjęcie z uśmiechem uruchamia migawkę, ale żadne zdjęcie nie zostanie zapisane. Spis treści Wyszukiwanie operacji Wyszukiwanie MENU/ustawień Indeks 92 PL

Wyszukiwanie MENU/ustawień Inicjalizuj Przywraca fabryczną konfigurację ustawień. Nawet po wykonaniu tego polecenia obrazy zostaną zachowane. 1 MENU t (Nastaw.) t (Główne nastawienia) t [Inicjalizuj] t [OK] t z na przycisku sterowania Uwaga • Podczas inicjalizacji nie należy wyłączać aparatu. Spis treści Wyszukiwanie operacji Indeks 93 PL