Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Vyhľadávanie

Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Format Naformátujte vnútornú pamäť alebo pamäťovú kartu. Ak sa chystáte prvýkrát použiť pamäťovú kartu v tomto fotoaparáte, pred snímaním sa odporúča naformátovať ju vo fotoaparáte, aby sa zabezpečil stabilný výkon pamäťovej karty. Majte na pamäti, že formátovaním sa trvalo odstránia všetky dáta na pamäťovej karte a nemožno ich obnoviť. Dôležité dáta si uložte do počítač, a pod. 1 MENU t (Settings) t (Memory Card Tool) alebo (Internal Memory Tool) t [Format] t [OK] t z na ovládacom tlačidle Poznámka • Pamätajte, že formátovaním sa trvalo odstránia všetky údaje vrátane chránených snímok. Obsah Vyhľadávanie operácií Register 100 SK

Create REC.Folder Slúži na vytvorenie priečinka na pamäťovej karte na záznam snímok. Zábery sa ukladajú do novovytvoreného priečinka, kým nevytvoríte alebo nevyberiete iný priečinok na ukladanie záznamov. 1 MENU t (Settings) t (Memory Card Tool) t [Create REC.Folder] t [OK] t z na ovládacom tlačidle Poznámky • Táto položka sa nezobrazuje, ak sa na záznam snímok používa vnútorná pamäť. • Keď vložíte pamäťovú kartu používanú v inom zariadení do tohto fotoaparátu a začnete snímať snímky, je možné, že sa automaticky vytvorí nový priečinok. • Do jedného priečinka je možné uložiť až 4 000 záberov. Po zaplnení kapacity priečinka sa automaticky vytvorí nový priečinok. zInformácie o priečinkoch Po vytvorení nového priečinka môžete zmeniť cieľový priečinok na ukladanie (s. 102) a vybrať priečinok na zobrazovanie snímok (s. 80). Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register 101 SK