Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Change REC.Folder

Change REC.Folder Slúži na zmenu priečinka na pamäťovej karte, ktorý sa momentálne používa na záznam snímok. 1 MENU t (Settings) t (Memory Card Tool) t [Change REC.Folder] 2 Vyberte priečinok pomocou položky b/B na ovládacom tlačidle. 3 [OK] t z Poznámky • Táto položka sa nezobrazuje, ak sa na záznam snímok používa vnútorná pamäť. • Nasledujúci priečinok nemožno vybrať ako záznamový priečinok. – Priečinok „100“ – Priečinok s číslom skladajúcim sa iba z „sssMSDCF“ alebo „sssMNV01“. • Nasnímané zábery nemôžete presunúť do iného priečinka. Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register 102 SK

Delete REC.Folder Slúži na odstránenie priečinka na záznam snímok na pamäťovej karte. 1 MENU t (Settings) t (Memory Card Tool) t [Delete REC.Folder] 2 Vyberte priečinok pomocou položky b/B na ovládacom tlačidle. 3 [OK] t z Poznámky • Táto položka sa nezobrazuje, ak sa na záznam snímok používa vnútorná pamäť. • Ak odstránite priečinok nastavený ako záznamový priečinok pomocou funkcie [Delete REC.Folder], ako ďalší záznamový priečinok sa vyberie ten priečinok, ktorý má najvyššie číslo priečinka. • Odstraňovať možno iba prázdne priečinky. Ak priečinok obsahuje snímky alebo súbory, ktoré nemožno vo fotoaparáte prehrávať, najskôr odstráňte tieto snímky a súbory a potom odstráňte priečinok. Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register 103 SK