Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Copy Skopíruje všetky

Copy Skopíruje všetky zábery z vnútornej pamäte na pamäťovú kartu. 1 Do fotoaparátu vložte pamäťovú kartu s dostatočnou dostupnou kapacitou. 2 MENU t (Settings) t (Memory Card Tool) t [Copy] t [OK] t z na ovládacom tlačidle Poznámky • Použite úplne nabitú batériu. Ak sa pokúsite skopírovať obrazové súbory a vložené batérie už majú nízku kapacitu, môže sa stať, že batérie sa úplne vybijú a neskopírujú sa všetky súbory, resp. môže sa poškodiť údajová štruktúra niektorých súborov. • Snímky nemožno kopírovať jednotlivo. • Pôvodné zábery zostanú vo vnútornej pamäti aj po skopírovaní. Ak chcete odstrániť obsah vnútornej pamäte, po dokončení kopírovania vyberte pamäťovú kartu a potom naformátujte vnútornú pamäť pomocou funkcie ([Format] v časti [Internal Memory Tool]). • Na pamäťovej karte sa vytvorí nový priečinok a všetky dáta sa doň skopírujú. Nie je možné vybrať konkrétny priečinok a skopírovať doň zábery. Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register 104 SK

File Number Slúži na výber metódy používanej na priradenie čísel súborov k snímkam. 1 MENU t (Settings) t (Memory Card Tool) alebo (Internal Memory Tool) t [File Number] t želaný režim t z na ovládacom tlačidle Series Reset Slúži na priradenie čísel súborom v poradí aj napriek tomu, že sa zmení záznamový priečinok alebo pamäťová karta. (Ak vymenená pamäťová karta obsahuje súbor s číslom vyšším, ako je posledné priradené číslo, priradí sa číslo, ktoré je o jedno vyššie než najvyššie číslo.) Číslovanie sa začína od čísla 0001 po každej zmene priečinka. (Ak záznamový priečinok obsahuje súbor, priradí sa číslo o jedno vyššie, než je najvyššie číslo.) Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register 105 SK