Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Area Setting Slúži na

Area Setting Slúži na úpravu času na miestny čas vo vybratej oblasti. 1 MENU t (Settings) t (Clock Settings) t [Area Setting] t požadované nastavenie t z na ovládacom tlačidle Obsah Home Destination Fotoaparát používate vo svojej domovskej oblasti. Ak sa momentálne nastavená oblasť odlišuje od vašej domovskej oblasti, oblasť musíte nastaviť. Používate fotoaparát s nastavením času vo vašej oblasti. Nastavte cieľovú oblasť. Vyhľadávanie operácií zZmena nastavenia oblasti Nastavenie často navštevovaných cieľových oblastí umožňuje jednoduchým spôsobom upraviť čas, keď danú cieľovú oblasť navštívite. Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Ikona Daylight Savings 1Vyberte časť oblasti pre funkciu [Destination] a potom na ovládacom tlačidle stlačte z. 2Vyberte oblasť pomocou položky b/B na ovládacom tlačidle a vyberte letný čas pomocou položky v/V. Register 106 SK

Date & Time Setting Slúži na opätovné nastavenie dátumu a času. 1 MENU t (Settings) t (Clock Settings) t [Date & Time Setting] t požadované nastavenie t z na ovládacom tlačidle 2 Pomocou tlačidiel v/V/b/B nastavte číselnú hodnotu a požadované nastavenie. 3 [OK] t z Date & Time Format Daylight Savings Date & Time Poznámka Môžete nastaviť formát zobrazenia dátumu a času. Môžete zapnúť a vypnúť letný čas. Môžete nastaviť dátum a čas. • Tento fotoaparát nepodporuje funkciu vkladania dátumov do záberov. Pomocou softvéru „PMB“ na disku CD-ROM (dodáva sa) môžete tlačiť alebo ukladať snímky aj s dátumom. Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register 107 SK