Views
5 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Prezeranie záberov na

Prezeranie záberov na obrazovke televízora Po pripojení fotoaparátu k televízoru môžete zábery prezerať na televíznej obrazovke. Pripojenie je rôzne v závislosti od typu televízora, ku ktorému je pripojený fotoaparát. Ďalšie informácie nájdete v dodanom návode na používanie televízora. Prezeranie záberov pripojením fotoaparátu k televízoru pomocou dodávaného kábla alebo viacúčelového terminálu 1 Vypnite fotoaparát a TV prijímač. 2 Pripojte fotoaparát k televíznemu prijímaču pomocou kábla pre viacúčelový terminál (dodáva sa). 1 Do vstupných konektorov pre zvuk a video Tlačidlo (Prehrávanie) Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Kábel pre viacúčelový terminál 2 Do multikonektora Register 3 Zapnite televízor a nastavte vstup. 4 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) zapnite fotoaparát. Zábery nasnímané fotoaparátom sa zobrazia na obrazovke televízora. Pomocou ovládacieho tlačidla vyberte požadovanú snímku. Poznámky • Pri používaní fotoaparátu v zahraničí môže byť potrebné prepnúť výstupný videosignál tak, aby vyhovoval norme televízora (s. 94). • Zachytávaná snímka sa nezobrazí na TVP v prípade, že je záznam zachytený vtedy, ak sú fotoaparát a TVP pripojené. • Pri výstupe do TVP je režim jednoduchého prehliadania nedostupný. 108 SK

Zobrazenie záberu pripojením fotoaparátu k televízoru s vysokým rozlíšením Zábery nasnímané fotoaparátom si môžete zobraziť pripojením fotoaparátu k televízoru s vysokým rozlíšením (HD) pomocou káblového adaptéra pre výstup HD (predáva sa osobitne). Používajte káblový adaptér pre výstup HD, ktorý je kompatibilný s technológiou Type3 (predáva sa osobitne). 1 Vypnite fotoaparát a TV prijímač. 2 Pripojte konverzný adaptér ku káblovému adaptéru pre výstup HD (predáva sa osobitne) a pripojte fotoaparát k TVP s vysokým rozlíšením (HD) pomocou príslušného kábla. Obsah Vyhľadávanie operácií COMPONENT VIDEO IN AUDIO Tlačidlo (Prehrávanie) Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Zelený/Modrý/Červený Káblový adaptér pre výstup HD (predáva sa osobitne) Biely/ Červený 1 Do vstupných konektorov pre zvuk a video Konverzný adaptér* 2 Do multikonektora Register *Konverzný adaptér sa dodáva s káblovým adaptérom pre výstup HD, ktorý je kompatibilný s technológiou Type3 (predáva sa osobitne). 3 Zapnite televízor a nastavte vstup. 4 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) zapnite fotoaparát. Zábery nasnímané fotoaparátom sa zobrazia na obrazovke televízora. Pomocou ovládacieho tlačidla vyberte požadovanú snímku. Poznámky • Položku [COMPONENT] nastavte na hodnotu [HD(1080i)] (s. 93). • Zábery nasnímané vo veľkosti [VGA] sa nedajú prehrávať vo formáte HD. • Keď snímate videozáznamy v režime prepojenia fotoaparátu a TV prijímača pomocou káblového adaptéra pre výstup HD (predáva sa osobitne), snímaný záber sa nezobrazí na strane TV prijímača. • Pri používaní fotoaparátu v zahraničí môže byť potrebné prepnúť výstupný videosignál tak, aby vyhovoval norme televízora (s. 94). • Pri výstupe do TVP je režim jednoduchého prehliadania nedostupný. Pokr. r 109 SK