Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Vyhľadávanie

Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Zobrazenie na obrazovke TV prijímača Zobrazovanie snímok na obrazovke TV prijímača······························································· 108 Obsah Register 10 SK

Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Položky MENU (Snímanie) Obsah Pomocou tlačidla MENU si môžete jednoduchým spôsobom vybrať rôzne funkcie snímania. 1 Stlačte tlačidlo ON/OFF (Napájanie) a nastavte fotoaparát do režimu snímania. 2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte obrazovku ponuky. 3 Vyberte požadovanú položku ponuky pomocou položky v/V/b/B na ovládacom tlačidle. 4 Stlačením tlačidla MENU vypnete zobrazenie obrazovky ponuky. Značka v tabuľke nižšie označuje nastavenia, ktoré možno zmeniť, kým znamienko — označuje nastavenia, ktoré sa zmeniť nedajú. Ikony v stĺpci [ ] označujú režimy, ktoré možno zmeniť. V závislosti od režimu snímania môžu byť nastavenia funkcií pevné alebo obmedzené. Podrobnosti nájdete na strane s popisom príslušnej položky. DSC-W380/W390 Prepínač režimov Položky ponuky Scene Selection — — — — — Movie shooting scene — — — — — Tlačidlo ON/OFF (Napájanie) Tlačidlo MENU Ovládacie tlačidlo Shooting Direction — — — — — Image Size Flash — — — — — Burst Settings — — — EV — ISO — — — — White Balance — — Underwater White — — — — Balance Focus — — — — Metering Mode — — — Scene Recognition — — — — — Smile Detection — — — Sensitivity Face Detection — — — DRO — — — — — Pokr. r 11 SK Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register