Views
2 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

z„PhotoTV HD“ Tento

z„PhotoTV HD“ Tento fotoaparát je kompatibilný so štandardom „PhotoTV HD“. Pripojením zariadení kompatibilných so zariadeniami Sony PhotoTV HD pomocou káblového adaptéra pre výstup HD (predáva sa osobitne) si môžete vychutnať úplne nový rozmer fotografií v špičkovej kvalite plného vysokého rozlíšenia. • Štandard PhotoTV HD umožňuje získať veľmi podrobné a takmer fotografické vyjadrenie jemných textúr a farieb. • Príslušné nastavenia je potrebné vykonať aj v TV prijímači. Podrobné informácie nájdete v návode na používanie TV prijímača. Informácie o systémoch farieb televízora Na prezeranie záberov na televíznej obrazovke potrebujete televízor s káblom pre viacúčelový terminál a vstupným konektorom pre video. Systém farieb televízora sa musí zhodovať so systémom farieb digitálneho fotoaparátu. Porovnajte nasledujúci zoznam systémov farieb televízora so systémom používaným v krajine alebo regióne, v ktorom používate fotoaparát. Systém NTSC Bahamské ostrovy, Bolívia, Chile, Ekvádor, Filipíny, Jamajka, Japonsko, Kanada, Kolumbia, Kórea, Mexiko, Peru, Stredná Amerika, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela a ďalšie. Systém PAL Austrália, Belgicko, Chorvátsko, Česko, Čína, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Hongkong, Indonézia, Kuvajt, Maďarsko, Malajzia, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Singapur, Slovensko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Thajsko, Turecko, Veľká Británia, Vietnam a ďalšie. Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register Systém PAL-M Brazília Systém PAL-N Argentína, Paraguaj, Uruguaj Systém SECAM Bulharsko, Francúzsko, Grécko, Guyana, Irak, Irán, Monako, Rusko, Ukrajina a ďalšie. 110 SK

Používanie fotoaparátu s počítačom „PMB“ a iné aplikácie, ktoré sa nachádzajú na disku CD-ROM (dodáva sa), umožňujú všestranne využívať váš fotoaparát Cyber-shot. Odporúčané počítačové prostredie (Windows) Na používanie dodaného softvéru „PMB“, „Music Transfer“ alebo „PMB Portable“ a importovanie obrázkov cez pripojenie USB sa odporúča nasledovné počítačové prostredie. Operačný systém (predinštalovaný) Iné Microsoft Windows XP* 1 SP3/Windows Vista* 2 SP2/ Windows7 Procesor: Intel Pentium III 800 MHz alebo rýchlejší (na prehrávanie/úpravu videozáznamov s vysokým rozlíšením: Intel Core Duo 1,66 GHz alebo rýchlejší/ Intel Core 2 Duo 1,20 GHz alebo rýchlejší) Pamäť: 512 MB alebo viac (na prehrávanie/úpravu videozáznamov s vysokým rozlíšením: 1 GB alebo viac) Pevný disk: Potrebné miesto na disku na inštaláciu — približne 500 MB Obrazovka: Rozlíšenie obrazovky: 1 024 × 768 bodov alebo viac * 1 64-bitové verzie a verzia Starter (Edition) nie sú podporované. Na využívanie funkcie tvorby diskov sa vyžaduje rozhranie Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver. 2.0 alebo novšie. * 2 Verzia Starter (Edition) nie je podporovaná. Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register Odporúčané počítačové prostredie (Macintosh) Na používanie dodaného softvéru „Music Transfer“ alebo „PMB Portable“ a importovanie obrázkov cez pripojenie USB sa odporúča nasledovné počítačové prostredie. Operačný systém (predinštalovaný) Pripojenie USB: Mac OS X (v10.3 až v10.6) Music Transfer/PMB Portable: Mac OS X (v10.4 až v10.6) Poznámky • Fungovanie nie je zaistené v prostredí umožňujúcom spustenie viacerých operačných systémov alebo v prípade, ak sú tieto operačné systémy aktualizáciou operačného systému uvedeného vyššie. • Ak sú pripojené viac než dve zariadenia USB k jednému počítaču súčasne, fungovanie niektorého zo zariadení (vrátane tohto fotoaparátu) nie je zaručené – závisí to od typu použitých zariadení USB. Pokr. r 111 SK