Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Vyhľadávanie

Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia • Pripojenie fotoaparátu použitím rozhrania USB kompatibilného s rozhraním Hi-Speed USB (kompatibilné s rozhraním USB 2.0) umožňuje rýchlejší prenos (vysokorýchlostné prenosy), pretože tento fotoaparát je kompatibilný s technológiou Hi-Speed USB (kompatibilné s rozhraním USB 2.0). • Po obnovení systému z režimu dlhodobého spánku alebo spánku sa nemusí ihneď obnoviť komunikácia medzi fotoaparátom a počítačom. Obsah Register 112 SK

Používanie softvéru Inštalácia softvéru „PMB (Picture Motion Browser)“ a „Music Transfer“ (Windows) 1 Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM (dodáva sa) do jednotky CD- ROM. Zobrazí sa obrazovka ponuky inštalácie. • Ak sa obrazovka nezobrazí, dvakrát kliknite na položku [Computer] (v systéme Windows XP [My Computer]) t (SONYPMB). • Ak sa zobrazí obrazovka automatického prehrávania, vyberte možnosť „Run Install.exe“ a pokračujte v inštalácii podľa pokynov na obrazovke. 2 Kliknite na tlačidlo [Inštalovať]. Zobrazí sa obrazovka „Choose Setup Language“. 3 Vyberte požadovaný jazyk a pokračujte na ďalšej obrazovke. Zobrazí sa obrazovka „License Agreement“. 4 Pozorne si prečítajte zmluvné podmienky, kliknutím na tlačidlo ( t ) vyjadrite svoj súhlas s nimi a potom kliknite na tlačidlo [Next]. 5 Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke a dokončite inštaláciu. • Pre dokončenie inštalácie pripojte počas tohto postupu fotoaparát k počítaču (s. 115). • Keď sa zobrazí výzva na reštartovanie počítača, reštartujte počítač podľa inštrukcií na obrazovke. • Program DirectX sa môže nainštalovať v závislosti od systémového prostredia počítača. 6 Po dokončení inštalácie vyberte disk CD-ROM. 7 Spustite softvér. • Pre spustenie softvéru „PMB“ kliknite na ikonu (PMB) na pracovnej ploche. Podrobnejšie spôsoby ovládania softvéru nájdete na stránke podpory k softvéru „PMB“ (http://www.sony.co.jp/pmb-se/) (iba v angličtine), alebo po kliknutí na ikonu (PMB Help). • Pre spustenie aplikácie „PMB“ v ponuke Štart vyberte [Start] t [All Programs] t (PMB). • Ak je aplikácia „PMB“ v počítači už nainštalovaná, inštaláciou aplikácie „PMB“ z disku CD-ROM (dodáva sa) môžete spustiť všetky aplikácie z nástroja „PMB Launcher“. Ak chcete spustiť nástroj „PMB Launcher“, dvakrát kliknite na ikonu (PMB Launcher) na pracovnej ploche. Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register Poznámky • Prihláste sa ako člen skupiny Administrators. • Pri prvom spustení aplikácie „PMB“ sa na obrazovke zobrazí potvrdzujúca správa o informačnom nástroji. Vyberte položku [Start]. 113 SK