Views
1 week ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Inštalácia „Music

Inštalácia „Music Transfer“ (Macintosh) 1 Zapnite počítač Macintosh a vložte disk CD-ROM (dodáva sa) do jednotky CD-ROM. 2 Dvakrát kliknite na ikonu (SONYPMB). 3 Dvakrát kliknite na súbor [MusicTransfer.pkg] v priečinku [Mac]. Spustí sa inštalácia softvéru. Poznámky • Aplikácia „PMB“ nie je kompatibilná s počítačmi Macintosh. • Pred inštaláciou programu „Music Transfer“ zatvorte všetky spustené aplikácie. • Pred inštaláciou sa musíte prihlásiť ako správca systému. zÚvod do „PMB“ • Softvér „PMB“ vám umožňuje importovať zábery nasnímané pomocou fotoaparátu do počítača za účelom ich zobrazovania. Vytvorte pripojenie USB medzi fotoaparátom a počítačom a kliknite na tlačidlo [Import]. • Obrázky uložené v počítači možno exportovať na pamäťovú kartu a zobraziť vo fotoaparáte. Pripojte fotoaparát k počítaču prostredníctvom rozhrania USB, kliknite na tlačidlo [Export] t [Easy Export (PC Sync)] v ponuke [Manipulate] a potom na tlačidlo [Export]. • Môžete ukladať a tlačiť snímky s dátumom. • Môžete zobrazovať snímky uložené v počítači podľa dátumu nasnímania v zobrazení kalendára. • Môžete opravovať (redukcia efektu červených očí ap.) statické snímky a meniť dátum a čas snímania. • Môžete vytvárať disky pomocou CD alebo DVD napaľovačky. • Môžete odovzdávať snímky do multimediálnych služieb. (Vyžaduje sa prostredie s pripojením k internetu.) • Ďalšie podrobnosti nájdete kliknutím na ikonu (PMB Help). Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register zÚvod do „Music Transfer“ Softvér „Music Transfer“ vám umožní nahradiť hudobné súbory nahrané do fotoaparátu pri výrobe vašimi obľúbenými skladbami, a tiež hudobné súbory odstraňovať a pridávať. Môžete tiež obnoviť skladby uložené do fotoaparátu pri výrobe. Pomocou softvéru „Music Transfer“ možno importovať nasledujúce typy skladieb. – Súbory MP3 uložené na pevnom disku počítača – Skladby z hudobného CD – Vopred nastavené hudobné súbory v tomto fotoaparáte • Pred spustením aplikácie „Music Transfer“ vyberte MENU t (Settings) t [Main Settings] t [Download Music] a pripojte fotoaparát k počítaču. Ďalšie podrobnosti nájdete v pomocníkovi kliknutím na ikonu „Music Transfer“. 114 SK

Pripojenie fotoaparátu k počítaču 1 Vložte dostatočne nabitú batériu do fotoaparátu alebo pripojte fotoaparát do elektrickej zásuvky pomocou sieťového adaptéra AC-LS5 (predáva sa osobitne) a kábla USB/AV/DC IN pre viacúčelový terminál (predáva sa osobitne). • Použite kábel USB/AV/DC IN kompatibilný s technológiou Type3 (predáva sa osobitne). 2 Zapnite počítač a stlačte tlačidlo (Prehrávanie). 3 Pripojte fotoaparát k počítaču. • Keď sa pripojenie USB realizuje prvýkrát, počítač automaticky spustí program používaný na rozpoznanie fotoaparátu. Chvíľku počkajte. Obsah Vyhľadávanie operácií 1 Do konektora USB na počítači Vyhľadávanie MENU/Nastavenia 2 Do multikonektora Kábel pre viacúčelový terminál Importovanie záberov do počítača (Windows) Register Softvér „PMB“ vám umožní jednoducho importovať snímky. Podrobné informácie o funkciách softvéru „PMB“ nájdete v pomocníkovi „PMB Help“. Importovanie záberov do počítača bez použitia programu „PMB“ Keď sa po vytvorení spojenia medzi fotoaparátom a počítačom prostredníctvom rozhrania USB zobrazí sprievodca automatickým prehrávaním, kliknite na možnosť [Open folder to view files] t [OK] t [DCIM] alebo [MP_ROOT] t skopírujte požadované snímky do počítača. 115 SK