Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Po zatlačení a

Po zatlačení a pridržaní spúšte do polovice bliká hodnota F a rýchlosť uzávierky. • Expozícia je nesprávna. Nastavte správnu expozíciu (s. 54). Farby záberu nie sú správne. • Upravte vyváženie bielej (s. 57). V jasných častiach snímaného objektu sa objavujú biele alebo fialové pruhy, alebo má celý obrázok červený nádych. • Tento jav sa nazýva „šmuhy“. Nie je to porucha. Šmuhy sa nezaznamenávajú na statické obrázky, ale môžu sa objaviť ako pruhy či nerovnomerné farby na záberoch nasnímaných v režime Sweep Panorama alebo videozáznamoch. („Jasnými miestami“ sa označuje slnko alebo elektrické osvetlenie, ktoré je značne jasnejšie, než okolie.) V tmavom prostredí sa na displeji pri prezeraní záberu zobrazuje určitý šum. • V podmienkach slabého osvetlenia sa fotoaparát pokúša dočasne zvýšiť jas displeja, aby sa zvýšila zreteľnosť. Tento jav nemá vplyv na nasnímaný záber. Oči snímaného objektu sa zobrazujú v červenej farbe. • Funkciu [Red Eye Reduction] nastavte na hodnotu [Auto] alebo [On] (s. 86). • Nasnímajte objekt z kratšej vzdialenosti, než je odporúčaná vzdialenosť pri použití blesku. • Osvetlite miestnosť a nasnímajte objekt. • Vyretušujte snímku pomocou funkcie [Retouch] t [Red Eye Correction] v ponuke zobrazenia (s. 75) alebo vykonajte opravu pomocou programu „PMB“. Na displeji sa zobrazujú a zostávajú bodky. • Nie je to porucha. Tieto bodky sa nezaznamenajú. Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register Nie je možné snímať zábery v slede za sebou. • Vnútorná pamäť alebo pamäťová karta je plná. Odstráňte nepotrebné zábery (s. 44). • Batéria je takmer vybitá. Vložte nabitú batériu. Rovnaká snímka sa niekoľkokrát nasníma. • [Burst Settings] – táto funkcia je nastavená na hodnotu [Burst] (s. 53). • [Scene Recognition] – táto funkcia je nastavená na hodnotu [Advanced] (s. 63). Prezeranie záberov Nie je možné prehrávať zábery. • Skontrolujte, či je pamäťová karta úplne zasunutá vo fotoaparáte. • V počítači sa zmenil názov priečinka alebo súboru. • Neexistuje žiadna záruka na prehrávane súborov obsahujúcich snímky, ktoré boli spracované v počítači alebo nasnímané iným fotoaparátom, v tomto fotoaparáte. • Fotoaparát je v režime USB. Zrušenie pripojenia USB (s. 116). • Táto situácia je spôsobená kopírovaním snímok v počítači na pamäťovú kartu bez použitia programu „PMB“. Zaregistrujte nezaregistrované obrázky do databázy na obrazovke registrácie (s. 41), alebo ich prehrajte v režime [Folder view (Still)] alebo [Folder view (Movie)] (s. 74). 124 SK

Dátum a čas sa nezobrazuje. •Zobrazenie na obrazovke je nastavené iba na zobrazenie snímok. Stlačením tlačidla DISP (Nastavenia zobrazenia na obrazovke) zobrazíte príslušné informácie (s. 36). Ľavá a pravá strana obrazovky sú čierne. •[Auto Orientation] – táto funkcia je nastavená na hodnotu [On] (s. 85). Snímky sa nedajú zobraziť v režime registra. •Zrušte režim jednoduchého prehliadania, ak je aktivovaný. Počas prezentácie nie je počuť hudbu. •Preneste hudobné súbory do fotoaparátu pomocou programu „Music Transfer“ (s. 113, 114). • Overte správnosť nastavenia hlasitosti a prezentácie (s. 71). •Prezentácia sa prehrá v režime [Continuous Playback]. Vyberte možnosť [Slideshow with music] a spustite prehrávanie. Záber sa nezobrazuje na obrazovke televízora. • Skontrolujte nastavenie položky [Video Out] a overte, či je norma výstupného videosignálu z fotoaparátu zhodná so systémom farieb televízora (s. 94). •Skontrolujte, či je pripojenie správne (s. 108). •Ak je konektor USB kábla pre viacúčelový terminál pripojený k inému zariadeniu, odpojte ho (s. 116). • Pri snímaní videozáznamov v čase, keď je fotoaparát pripojený k TV, snímaný obraz sa nebude zobrazovať na obrazovke TV. Odstraňovanie Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register Nedá sa odstrániť záber. •Zrušte ochranu (s. 77). Osobné počítače Počítač so zásuvkou na pamäťovú kartu „Memory Stick“ nerozpoznal pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“. • Skontrolujte, či počítač a čítacie alebo zapisovacie zariadenie „Memory Stick“ podporujú pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“. Používatelia počítačov a čítacích alebo zapisovacích zariadení „Memory Stick“ vyrobených inými výrobcami než spoločnosťou Sony sa musia obrátiť na príslušných výrobcov. •Ak pamäťová karta „Memory Stick PRO Duo“ nie je podporovaná, pripojte fotoaparát k počítaču (s. 115, 116). Počítač rozpozná pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“. Počítač nerozpoznal fotoaparát. •Ak je batéria takmer vybitá, vložte nabitú batériu alebo použite sieťový adaptér (predáva sa osobitne). •Funkciu [USB Connect] nastavte na hodnotu [Auto] alebo [Mass Storage] (s. 95). •Použite kábel pre viacúčelový terminál (dodáva sa). •Odpojte kábel pre viacúčelový terminál od počítača aj od fotoaparátu a potom ho znova pevne pripojte. •Z konektorov USB počítača odpojte všetky zariadenia okrem fotoaparátu, klávesnice a myši. 125 SK