Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Prepínač režimov

Prepínač režimov Položky ponuky Anti Blink — — — — — (Settings) — Poznámka • Na obrazovke sa zobrazia iba položky, ktoré sú dostupné pre každý režim. DSC-W350/W350D/W360 Prepínač režimov Režim snímania Položky ponuky REC Mode — — — Scene Selection — — — — — (Easy Mode) — — — Movie shooting scene* — — — — Shooting Direction — — — — — Image Size Burst Settings — — — EV ISO — — — — White Balance — — Underwater White — — — — Balance* Focus — — — — Metering Mode — — Scene Recognition — — — — — Smile Detection — — — Sensitivity Face Detection — — — DRO — — — — — Anti Blink — — — — — (Settings) Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register *Len DSC-W350/W360 Poznámka • Na obrazovke sa zobrazia iba položky, ktoré sú dostupné pre každý režim. 12 SK

Položky MENU (Zobrazenie) Pomocou tlačidla MENU si môžete jednoduchým spôsobom vybrať rôzne funkcie zobrazenia. 1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) sa prepnite do režimu prehrávania. 2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte obrazovku ponuky. 3 Vyberte požadovanú položku ponuky pomocou položky v/V/b/B na ovládacom tlačidle. 4 Stlačte položku z v strede ovládacieho tlačidla. Značka v tabuľke nižšie označuje nastavenia, ktoré možno zmeniť, kým znamienko — označuje nastavenia, ktoré sa zmeniť nedajú. DSC-W380/W390 View Mode Pamäťová karta Tlačidlo (Prehrávanie) Ovládacie tlačidlo Tlačidlo MENU Vnútorná pamäť Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Položky ponuky Date View Folder view (Still) Folder view (Movie) Folder View (Slideshow) (View Mode) — (Retouch) — (Delete) (Protect) DPOF — — (Print) — (Rotate) — (Select Folder) — — (Settings) Register Poznámky • Na obrazovke sa zobrazia iba položky, ktoré sú dostupné pre každý režim. • Keď je prepínač režimu nastavený na (Easy Shooting), stlačením tlačidla MENU sa zobrazí obrazovka Odstránenie. Môžete si vybrať spomedzi možností [Delete Single Image] alebo [Delete All Images]. Pokr. r 13 SK